Obchody XX tygodnia osób niepełnosprawnych – KOCHAM KRAKÓW z WZAJEMNOŚCIĄ 

organizowanego przez Urząd Miasta Krakowa oraz Stowarzyszenie na Rzecz Wsparcia Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym ŚWISTAK – inicjatywa i realizacja zadań: 

1. POZNAJ BOCCIĘ- warsztaty integracyjne Bocci. 

Zadanie miało na celu zapoznać z Boccią jak największą liczbę osób. Zachęcić do treningów, by w przyszłości móc spotykać się na rozgrywkach. Zadanie zrealizowano na 4 boiskach, po cztery trzyosobowe drużyny. Warsztaty odbyły się w dwóch dwugodzinnych sesjach. Zawodnicy zostali zapoznani z podstawowymi przepisami gry, na temat sprzętu, sędziowania, boiska, pomiarów i klas sportowych bocci. 

2. NIETYKALNI W ŻYCIU DOROSŁYM dwa popołudnia filmowe oraz panel dyskusyjny – zadanie dedykowane było dla młodych mieszkańców Domów Pomocy Społecznej, uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej zagrożonych zamieszkaniem w DPS, oraz ich rodzicom, opiekunom stojącymi przed trudną decyzją dotyczącą zmiany sposobu sprawowania opieki nad dorosłym dzieckiem z niepełnosprawnością. 

Spotkania prowadzone były przez moderatora filmowego oraz psychologów. Czas trwania jednego modułu to 5 godzin. Wspólne oglądanie filmu ”Nietykalni” oraz dyskusja nad jakością życia osoby z niepełnosprawnością całkowicie zależną od osób trzecich. 

Poruszono tematy : 

– opieka nad dorosłym z niepełnosprawnością sprawowana w domu przez słabnącego rodzica, 

– realia życia w DPS a rzeczywistość filmowa, 

– sytuacja systemowa w kraju. 

Spotkanie miało również na celu integrację krakowskich środowisk działających na rzecz dorosłych, młodych osób z niepełnosprawnościami : Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół „Ognisko „, Klika. Katolickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół, Fundacja Szkoła bez Barier, Fundacja Larche – wspólnota ze Śledziejowic wraz z domem mieszkalnym. W panelu wzięli udział przedstawiciele z powyższych organizacji oraz ich Podopieczni. Spotkania odbyły się w Gmachu Głównym Muzeum Narodowego w Krakowie. Dzięki gościnności muzeum uczestnicy wydarzenia mogli również obejrzeć wystawy; Wajda oraz Kraków 1900, Szuflada Szymborskiej.Celem realizacji zadania Fundacja zapewniła transport osób na wózkach na wszystkie elementy panelu i Rozgrywek Bocci tj. na wydarzenie Kocham Kraków z Wzajemnością.