Zarząd

Katarzyna Smakosz – Prezes Zarządu Fundacji

Małgorzata Rachel – Wiceprezes Zarządu Fundacji

Jacek Woźniak – Wiceprezes Zarządu Fundacji

Julia Babiuch – Rzeszótko – Sekretarz

Renata Pisarek – Członek Zarządu

Anna Zawada – Członek Zarządu


Rada

Katarzyna Jabłońska – Przewodnicząca Rady

Beata Kuźmińska – Wiceprzewodnicząca Rady

Łukasz Techmański – Sekretarz Rady

Członkowie Rady:

  • Maria Orkisz
  • Iwona Parzyńska
  • Ks. Infułat Bronisław Fidelus
  • Bogdan Dąsal
  • Rafał Solewski