Krakowski Bal Na Nowy Rok współorganizowany z Fundacją L’Arche ma charakter Charytatywnego Balu. Podczas wydarzenia przedstawiamy działania obydwu fundacji na rzecz osób z różnymi niepełnosprawnościami, prezentujemy filmy o różnych osiągnięciach naszych podopiecznych. Pozyskane darowizny przeznaczane są w całości na działalność statutową obydwu fundacji.

Bale znów organizowane są od 2014 roku i są kontynuacją przedsięwzięcia sprzed wielu lat mającego miejsce prawie od początku istnienia fundacji.