Zarząd Fundacji działając w oparciu o umowę zawartą 3 grudnia 2018 r. z Centrum Opieki Wyręczającej powołane przez Małopolskie Hospicjum dla Dzieci w Krakowie o świadczenie usług specjalistycznych tj. „prowadzenie zajęć edukacyjnych i terapeutycznych przez pedagogów specjalnych dla podopiecznych przebywających na turnusach w ramach działalności Centrum Opieki Wyręczającej dla przewlekle i nieuleczalnie chorych dzieci w Krakowie” utrzymał formę współpracy z centrum współuczestnicząc w ich organizacji. 

W 2019 r. odbyło się 10 turnusów w ramach zamówienia w okresie od marca do grudnia. Celem turnusów było wyręczenie rodziców w opiece nad niepełnosprawnym dzieckiem do 24 r. życia. Turnusy realizowane były w formie opieki całodobowej 

i dziennej ( dziecko wracało na noc do domu zapewnionym transportem specjalistycznym ) – trwały one od 14 do 21 dni. 

Na turnusach zatrudnionych było 7 pedagogów specjalnych. Zespół został przeszkolony w zakresie specyfiki pracy w centrum. Pedagodzy starali się dodatkowo przekazać personelowi Centrum ( pielęgniarki i opiekunki) najprostsze sposoby porozumiewania się z osobami niemówiącymi. 

Podczas trwającej współpracy Fundacja przyjmowała grupy studentów z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie w ramach praktyk studenckich. 

Praca pedagogów na terenie Centrum została doceniona; wysoko oceniano umiejętności merytoryczne, niezawodność i wysokie kompetencje zawodowe terapeutów. Z radością

braliśmy udział w tworzeniu pierwszych form opieki nad dzieckiem w środowisku dotychczas nieznanym dla niego. 

Ponadto w Centrum Opieki Wyręczającej świadczone były wysokospecjalistyczne usługi dentystyczne, przeprowadzane w narkozie. 

Dzięki nawiązanej współpracy, 11 uczniów oraz absolwentów Zespołu Szkół Specjalnych nr 11 w Krakowie – beneficjentów Fundacji Szkoła bez Barier uzyskało kolejna formę wsparcia. 

Analiza rekrutacji podopiecznych do Centrum wykazała najwyższą gotowość, skorzystania z turnusów, przez rodziny objęte grupą wsparcia Mamo Odpocznij!