Od samego początku istnienia Fundacji Szkoła bez Barier ściśle współpracujemy z jedną z pierwszych szkół specjalnych w Polsce. Dnia 12 lutego 1990 r., uczniowie po raz pierwszy pojawili się w szkole. Budynek dawnego żłobka przy al. Dygasińskiego 25 z inicjatywy i dzięki staraniom p. Marii „Murki” Orkisz, stał się pierwszą w Krakowie szkołą dla uczniów z niepełnosprawnością ruchową.