Opieka wyręczająca – asystent rodziny.

W niewielkim wymiarze godzin zapewniamy opiekę nad dzieckiem w przypadku sytuacji awaryjnych, kryzysowych w rodzinie: