W niewielkim wymiarze godzin zapewniamy opiekę nad dzieckiem w przypadku sytuacji awaryjnych, kryzysowych w rodzinie: konieczność wizyty rodzica u lekarza, w urzędzie, lub troska o zdrowe rodzeństwo itp., konieczność złapania odpoczynku w samotności by zatroszczyć się o siebie.

Opieka realizowana w budynku ZSS nr 11 w Krakowie lub w domu rodziny, po uzgodnieniu.
Zakres współpracy ustalany indywidualnie, na bieżąco , zgodnie z zapotrzebowaniem rodzin.

zapisz się, zapytaj:

fundacja@szkolabezbarier.org

tel. 503 033 585