Jest to projekt realizowany przez wiele lat przez naszą Fundację oraz Zespół Szkół Specjalnych nr 11 w Krakowie i zakończony w roku 2018. Głównym celem było zaprojektowanie od podstaw i wykonanie specjalistycznego wózka dla Piotra, ucznia naszej szkoły. Zaczęliśmy od zbiórki, projektu i już wtedy wiedzieliśmy że nie będzie łatwo. Jednak dzięki determinacji całego zespołu specjalistów którzy przy tym projekcie pracowali udało się. Piotr do dziś cieszy indywidualnie zaprojektowanym i wyprodukowanym wózkiem tylko dla niego. Można powiedzieć że to wózek „szyty na miarę” a raczej zaprojektowany i złożony wg potrzeb Piotra.

Całkowity koszt wykonania wózka przekroczył kwotę środków zgromadzonych na wyżej wymienione zadanie. Część pracy na rzecz, w tym wykonanie poduszek, siedziska itp. zostało wykonana w formie dodatkowego wolontariatu bez pobierania wynagrodzenia.

Koszty faktur i usług: 9 102,31 zł

Darowizny rzeczowe na rzecz projektu, w tym elementy wózka i siedziska: ponad 7 000 zł

Główny projektant: Łukasz Szlęk

Współpraca: Inox Service Wojciech Szyszkowski


Grupa osób zaangażowanych w realizację zadania, spotykała się wielokrotnie. Spotkania były swoistą burzą mózgów. Spory, dyskusje merytoryczne, prezentacje techniczne i projektowanie. W trakcie realizacji zadania stan zdrowia Piotra uległ znacznemu pogorszeniu. Inicjatorzy przedsięwzięcia podjęli decyzję o przeprojektowaniu wózka. Ograniczeniu uległ zakres odchylania siedziska ( ta funkcja miała umożliwiać relaks bez przekładania Piotra na łóżko). Problemy oddechowe i hospitalizacja wykluczyły możliwość odchylania do tyłu. Nacisk położono na jakość poduchy, siedziska oraz podparcie pleców. Wózek ostatecznie został wyposażony w  lekkie siedzisko z możliwością demontażu ( transport w samochodzie) podstawy wózka, bez konieczności przesadzania Piotra.

Janusz Zawada – wychowawca Piotra w ZSS nr 11 w Krakowie, pomysłodawca i inicjator zadania. Wykonał plakat i utworzył wydarzenie na facebooku zachęcające do zbiórki pieniężnej “ Wózek dla Piotra.”

Jan Krupiński – rehabilitant , specjalista metody NDT Bobath, nauczyciel Piotra w ZSS nr 11. Dobrze zorientowany w rozwiązaniach dotyczących usprawnień w wózkach dla osób niepełnosprawnych. Osoba koordynująca dobór elementów i materiałów siedziska wózka.

Renata Pisarek – rehabilitant, nauczyciel Piotra z wychowania fizycznego. Z dużą życzliwością bardzo dobrze zorientowana w potrzebach fizycznych ucznia.

Dominik Piekarski – asystent Piotra, osoba wspierająca ucznia w czynnościach pielęgnacyjnych Piotra na co dzień.

Zygmunt Gruntkowski – ciało doradcze. Nauczyciel Piotra, życzliwie zainteresowany stanem zdrowia ucznia.

Katarzyna Smakosz– koordynator wszystkich działań,  spotkań. Odpowiedzialna za mediację i doprowadzenie przedsięwzięcia do końcowego rezultatu.


Łukasz Szlęk- inżynier, konstruktor, osoba odpowiedzialna za wykonanie i koordynację osób montujących podzespoły i elementy wózka. Zatrudniony na umowę o dzieło, także znaczną część pracy wykonał wolontaryjnie.

Zestawienie wydatków w projekcie :  “ WÓZEK DLA PIOTRA “ za rok 2017

Lp.Rodzaj wydatkuWartość
PLN

  Inne
1.Faktura VAT 5/03/2017675.00Koła, części
2.Faktura VAT    FA/653/2017824.10Projekt podstawy wózka
3.Faktura VAT DP/12975/201772,47części
4.Faktura VAT 206724/2017ELDEC/FV219.97części
5.Faktura VAT FV/AZ/1340/17413,46Elementy wózka
Suma wszystkich wydatków realizacji
Zadania w 2017r.
2205,001912,56

Zestawienie wydatków w projekcie :  “ WÓZEK DLA PIOTRA “ za rok 2018

Lp.Rodzaj wydatkuWartość
PLN

  Inne
1.
Faktura VAT FV18/05182
121.03części/elementy
2.  Faktura VAT    FV/18/1305056.01części
3.
Faktura VAT 201233/2018ELDEC/FV
84,48części
4.Faktura VAT FV/AZ/0722/1878,98części
5.

6.
Faktura VAT 19/2018
rach/ um UD/01/2017 
250.00

6306.81
Montaż elementów wózka
Suma wszystkich wydatków realizacji
Zadania w 2018r
6897.316306.81

Suma wszystkich wydatków realizacji  zadania:           9102,31