Są to spotkania kameralne lub indywidualne w zależności od potrzeb konkretnej rodziny.
Spotkania trwają zazwyczaj maksymalnie, łącznie 8 -12 godzin licząc cały wspólnie spędzony czas, np. 4 spotkania raz w tygodniu po 2 godziny.

Warsztaty, spotkania dla rodziców obejmują tematy:

Jak radzić sobie z trudnymi zrachowaniami dzieci z niepełnosprawnością?
Jak je wychowywać i stawiać granice?
Jak nie upośledzać dziecka wtórnie poprzez nadopiekuńcze podejście?

Podejście zindywidualizowane dopasowane do potrzeb rodziny.
Możliwa praca na dostarczonym przez rodziców materiale filmowym.
W cyklu mogą uczestniczyć przedstawiciele 1 do 5 rodzin.

Fundacja posiada opracowany i pilotażowo sprawdzony program szkolenia.

Najczęściej wyrażany przez rodziców podczas posumowań warsztatów był żal, że nie mieli możliwości posiąść tej wiedzy wcześniej.

zapisz się, zapytaj:

fundacja@szkolabezbarier.org

tel. 503 033 585