Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z Wadowic z siedzibą przy ul. Mickiewicza 15 zwróciło się do naszej Fundacji z zapytaniem ofertowym dotyczącym możliwości przeprowadzenia szkolenia AAC dla 15 rodzin z powiatu wadowickiego, z  dorosłymi, młodymi osobami niepełnosprawnymi. 

Zaproponowana przez nas oferta została zaaprobowana. W wyniku porozumienia od dnia 30 października 2013r. do 30 grudnia 2013r. Fundacja prowadziła Kurs Alternatywnych Metod Komunikacji  będący komponentem projektu pn. „Damy sobie radę!” . Działanie finansowane  było  ze środków EFS w ramach działania „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”.
W ramach kursu 10 nauczycieli, terapeutów, logopedów  szkoliło   indywidualnie  15 osób niepełnosprawnych oraz ich rodziny w miejscu ich zamieszkania, tj. w Andrychowie, Wadowicach, Kalwarii Zebrzydowskiej, Zebrzydowicach, Zakrzowie, Tłuczaniu, Gierałtowiczkach, Rzykach, Skawinkach oraz Jaszczurowej. Maksymalna odległość od Krakowa wynosiła 80 km. Działanie zakończyło się konferencją  pt. „Przełamywanie stereotypów dotyczących osób niepełnosprawnych przeciwdziałanie wykluczeniu”- wystąpienie Katarzyna Smakosz. Ponadto poproszono nas o przeprowadzenie warsztatów dla 50 osób niepełnosprawnych. Prowadzenie Jacek Woźniak i Katarzyna Smakosz /powiat wadowicki/
Przeprowadzone kursy i warsztaty; merytorycznie zostały ocenione bardzo wysoko. Szczególnie diagnozy indywidualne, przygotowane książki i inne pomoce AAC-owe oraz  wszechstronne zaangażowanie terapeutów w odpowiedzi na zindywidualizowane potrzeby rodzin ( dobór odpowiednich siedzisk, interwencja w GOPS-ie z powodu przemocy domowej, poradnictwo medyczne, wskazanie konsultanta medycznego)