TWÓRCZE SPOTKANIA BEZ BARIER

Fundacja Szkoła bez Barier Na Rzecz Edukacji Dzieci i Młodzieży ze Sprzężonymi Niepełnosprawnościami we współpracy z pracownikami szkoły  ZSS nr 11 w Krakowie i Wydziałem Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie organizuje cykle artystycznych wydarzeń o nazwie- Twórcze Spotkania Bez Barier.

Twórcze Spotkania bez Barier łączy wiele środowisk, którym nie jest obojętne twórcze myślenie, kreatywność, chęć pokazania siebie poprzez różne formy przekazu. Cykl wydarzeń artystycznych  to pomysł na spotkanie osób, których wiele różni i wiele łączy. Różni wiek, doświadczenie, wykształcenie, sprawność rąk, nóg i umysłu. Łączy  wrażliwość, fascynacja sztuką,miłość do wyrażania siebie poprzez słowa, muzykę, obraz, ruch. chęć stworzenia czegoś razem i podzielenia się z innymi. Bohaterowie to przede wszystkim młodzież niepełnosprawna, studenci, profesjonalni muzycy, artyści, a także zwykli uczniowie , nauczyciele, pracownicy.

Pierwsza edycja Twórczych Spotkań bez Barier odbyła się 16-17 maja 2012 roku pod nazwą „ Normalnie chcemy żyć

Złożyły się na nią następujące imprezy:

 1. Koncert integracyjnego zespołu „Dobczycka Band”
 2. Spektakl performatywny „ Zastołowienie”
 3. Spektakl „Samowolka”
 4. Wernisaż prac plastycznych pt. „Uskrzydleni” połączony z rozmową „Twórczość –emocje – życie” 

Wydarzenia te miały miejsce w trzech bardzo ciekawych lokalizacjach nad Wisłą: Klub Mile Stone Hotelu Qubus,  Klub Plaża Kraków, Scena teatralna Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie. Wszystkie te miejsca pozyskano nieodpłatnie. 

W sumie w całość przedsięwzięcia zaangażowanych było 76 osób: 4 członków Zarządu Fundacji, 4 członków Rady Fundacji, 6 koordynatorów, 18 studentów, 20 uczniów i absolwentów ZSS 11, 24 wolontariuszy – pracowników ZSS 11, rodziców. 

Powstała dokumentacja wszystkich wydarzeń w postaci dwupłytowego albumu DVD. 

Największe sukcesy I TSBB to: 

 • Zdobycie patronatu honorowego UP,
 • Realizacja celu – nawiązanie relacji między studentami i uczniami ZSS 11,
 • Kontynuacja współpracy z Wydziałem Sztuki UP – wystawa w Bunkrze Sztuki i koncert Dobczyckiej Band, 
 • Wprowadzenie treści dotyczących osób niepełnosprawnych w program studiów licencjackich na kierunku zamawianym Wzornictwo.

II Twórcze Spotkania bez Barier czyli cykl artystycznych wydarzeń mających na celu promocję projektów artystycznych z udziałem osób z niepełnosprawnością odbył się w dniach 23-24 maja i 11 czerwca 2013r.

Partnerami Fundacji  byli:

Zespół Szkół Specjalnych nr 11 w Krakowie i Wydział Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie reprezentowanym przez p. dr Monikę Nęcką. Tematem przewodnim drugiej edycji było hasło „Razem”

Złożyły się na nią następujące imprezy:

 1. Koncert integracyjnego zespołu „Dobczycka Band”
 2. Spektakl „Sennik”
 3. Wernisaż prac plastycznych pt. „Rajski ogród – powrót do utraconego raju” połączony z projekcją multimedialną „Ukryte ogrody Krakowa”(projekt zrealizowany przez uczniów Szkoły Przysposabiającej do pracy nr 6 w Krakowie, w okresie dwóch lat) i rozmową „Twórczość – emocje – życie” 

Wydarzenia te miały miejsce w trzech bardzo ciekawych lokalizacjach: Biblioteka Wojewódzka w Krakowie, scena teatralna Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie oraz Klub Studencki Żaczek. Wszystkie te miejsca pozyskano nieodpłatnie. 

W sumie w spotkania  zaangażowanych było 76 osób: 4 członków Zarządu Fundacji, 1 członek Rady Fundacji, 7 koordynatorów, 14 studentów, 48 uczniów i absolwentów ZSS 11,  4 uczestników WTZ Fundacji im. Brata Alberta z Radwanowic, 19 wolontariuszy – pracowników ZSS 11.

Projekt ma na celu integrację jak najszerszej grupy osób niepełnosprawnych z różnych środowisk wraz z osobami sprawnymi oraz promocję oddziaływań terapeutycznych poprzez sztukę.

Powstała dokumentacja wszystkich wydarzeń w postaci dwupłytowego albumu DVD. 

Największe sukcesy II TSBB to: 

 • Zdobycie patronatu honorowego Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego,
 • Kontynuacja współpracy z Wydziałem Sztuki UP, 
 • Pozyskanie nowych instytucji kultury do współpracy,
 • Udział sporej grupy niepełnosprawnych twórców (48)  w tym młodszych uczniów ZSS 11 oraz uczestników z WTZ w Radwanowicach,

Obecność w gronie gości festiwalu osób z placówek dla dorosłych osób
z niepełnosprawnością z Harbutowic, Myślenic, Dobczyc, Śledziejowic oraz z SOSW nr 2 w Krakowie.

III Twórcze Spotkania bez Barier czyli cykl artystycznych wydarzeń mających na celu promocję projektów artystycznych z udziałem osób z niepełnosprawnością w dniach 3 – 26 czerwca 2014 roku. Partnerami Fundacji  byli:

Zespół Szkół Specjalnych nr 11 w Krakowie i Wydział Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie reprezentowanym przez p. dr Monikę Nęcką. Tematem przewodnim trzeciej edycji było hasło „Chcemy sobą być”

Złożyły się na nią następujące imprezy:

 1. Wieczór autorski Wiktora Okrój „Być jak Bond”
 2. Premiera spektaklu „Korzenie i skrzydła”.
 3. Wernisaż prac plastycznych pt. „Mikrokosmos” połączony z występem Kabaretu Gumowe Ucho w skeczu „Gniazdowe Chłopy” – kabaret współtworzony przez uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy „Gniazdo” ze Starego Sącza.

Wydarzenia te miały miejsce w dwóch zaprzyjaźnionych instytucjach: 

Bibliotece Wojewódzkiej w Krakowie, scenie teatralnej Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie. Wszystkie te miejsca pozyskano nieodpłatnie. 

W sumie w spotkania  zaangażowanych było ok. 90 osób: 3 członków Zarządu Fundacji,
1 członek Rady Fundacji, 7 koordynatorów, 10 studentów, 35 uczniów ZSS 11, 8 uczestników WTZ Fundacji Artes z Krakowa, 18 uczestników i opiekunów ŚDS „Gniazdo” w Starym Sączu, 15 wolontariuszy – pracowników ZSS 11, innych wolontariuszy – 4 +zespół teatralny.
Projekt ma na celu integrację jak najszerszej grupy osób niepełnosprawnych z różnych środowisk wraz z osobami sprawnymi oraz promocję oddziaływań terapeutycznych poprzez sztukę. Powstała dokumentacja wszystkich wydarzeń w postaci dwupłytowego albumu DVD. 

Największe sukcesy III TSBB to:

 • Zdobycie patronatu honorowego Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego,
 • Kontynuacja współpracy z Wydziałem Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, 
 • Podtrzymanie i poszerzenie współpracy z zaprzyjaźnionymi instytucjami kultury,
 • Udział sporej grupy twórców z niepełnosprawnościami (58 osób) z  Zespołu Szkół Specjalnych nr 11 w Krakowie i uczestników WTZ  Fundacji „Artes” z Krakowa oraz ŚDS Stowarzyszenia „Gniazdo” ze Starego Sącza.

IV Twórcze Spotkania bez Barier czyli cykl artystycznych wydarzeń mających na celu promocję projektów artystycznych z udziałem osób z niepełnosprawnością odbył się w dniach 11, 17, 21czerwca – 5 lipca 2015 roku. Partnerami Fundacji  byli:

Zespół Szkół Specjalnych nr 11 w Krakowie, Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie oraz Muzeum Narodowe w Krakowie. Złożyły się na nie następujące imprezy:

 1. Gala „Wietory 2015” i spektakl „Skrzydła i korzenie” na deskach teatru SCKM;
 2. Koncert zespołu Dobczycka Band w Klubie studenckim „Bakałarz”;
 3. Wystawa prac fotograficznych Piotra Ojczenasz „Lubię fotografować zdjęcia. I moje ulice” w Pałacu Erazma Ciołka;

Na scenie teatralnej Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży, ul. Wietora w Krakowie, nastąpiło podsumowanie czteroletniej współpracy młodzieży ZSS nr 11 z instruktorami SCKM oraz Fundacji „Szkoła bez Barier” z tym szczególnym Domem Kultury. Wręczono „Wietory 2015”. Odbyła się projekcja spektaklu „Skrzydła i Korzenie” w wersji filmowej. 

W Bakałarzu miał miejsce kolejny już koncert zespołu integracyjnego Dobczycka Band.  

Natomiast na dziedzińcu i w jednej z sal wystawowych Pałacu Biskupa Erazma Ciołka na ul. Kanoniczej w Krakowie zaprezentowane zostały prace fotograficzne jednego z uczniów ZSS nr 11. Wernisaż uświetnił koncert gitarowo – akordeonowy pięciu uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia im. Władysława Żeleńskiego w Krakowie.

Wszystkie te miejsca pozyskano nieodpłatnie.