Klub sobotni dla dzieci i młodzieży ze sprzężonymi niepełnosprawnościami.

Spotkania odbywają się raz w miesiącu, w sobotę, podczas trwania Grupy Wsparcia Mamo Odpocznij! Zajęcia