Grupa Wsparcia Mamo Odpocznij! – spotkania dla matek wychowujących dziecko z niepełnosprawnościami.

Są to Spotkania cykliczne raz w miesiącu w soboty w godz. 10.00-14.00 Ramowy plan spotkania: