Nasze doświadczenie

Nasze doświadczenie szkoleniowe

Dlaczego my?

Prowadzimy szkolenia od kilkunastu lat w całej Polsce.

Wiele lat współpracowaliśmy z takimi specjalistami jak:

Alina Smyczek

Maciej Baraniewicz

Ewa Przebinda

Anna Olasińska

Jolanta Szwiec-Kolano

Paweł Szczawiński

i wielu innych

Do tej pory:

 • przeprowadziliśmy ponad 70 różnych szkoleń
 • wzięło w nich udział ponad 100o osób
 •  

Niektóre z tematów szkoleń które do tej pory przeprowadziliśmy:

 • Edukacja uczniów z głębokim upośledzeniem umysłowym – etap I i II
 • Diagnoza umiejętności funkcjonalnych i planowanie pracy uczniów z głębokim upośledzeniem umysłowym – etap I i II 
 • Diagnoza umiejętności funkcjonalnych i indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny dla uczniów z wieloraką niepełnosprawnością
 • Wspomagające sposoby porozumiewania się dzieci niemówiących (2);
 • Edukacja uczniów niemówiących (użytkowników wspomagających sposobów porozumiewania się
 • Komputer w edukacji uczniów z wieloraką niepełnosprawnością
 • Teoretyczne i praktyczne aspekty pracy z osobami z głębszym upośledzeniem umysłowym
 • Stymulacja sensomotoryczna jako forma edukacji i terapii uczniów z głębokim upośledzeniem umysłowym
 • Czego i jak uczyć ucznia z głębokim upośledzeniem umysłowym – ocena umiejętności poznawczych i komunikacyjnych
 • Metody i techniki muzykoterapeutyczne w pracy z osobami niepełnosprawnymi
 • Edukacja uczniów z wielorakimi niepełnosprawnościami w szkole przysposabiającej do pracy
 • Stres w zawodzie nauczyciela – przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu
 • Uczeń z niepełnosprawnością sprzężoną: pozycjonowanie, dostęp do systemu komunikacji i technologii wspomagającej
 • Kurs Hallwick – metoda terapii ruchowej osób niepełnosprawnych  w wodzie
 • Grupa Ballinta – jako forma wsparcia psychologicznego
 • Rozbieżność oczekiwań- współpraca z rodziną dziecka niepełnosprawnego
 • Terapia karmienia dziecka z wieloraką niepełnosprawnością
 • Edukacja sensomotoryczna osób z wieloraką niepełnosprawnością