Warsztaty dla nauczycieli pracujących zawodowo z osobami
z niepełnosprawnością.