To oni pomogli nam przy pierwszych zakupach niezbędnego sprzętu do gry w Boccię. To oni wspierali nas pracą wolontariuszy przy tworzeniu przenośnego plenerowego boiska do tej wspaniałej gry. To dzięki nim mogliśmy również realizować nasze treningi.