Od początku istnienia Fundacji współpracujemy z wieloma ośrodkami w Dani. Naszym Fundatorem był min. John Hansen, współzałożyciel ośrodków w Dani o podobnym profilu a także wielkiej organizacji non profit. To od nich czerpaliśmy i wprowadzaliśmy pierwsze nowatorskie rozwiązania w pracy z osobami z wielorakimi niepełnosprawnościami.