W 2019 roku nastąpiło Zawarcie umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu „BAZA TERAPEUTYCZNA” (z Fundacją na rzecz psychoterapii na rzecz dzieci i młodzieży “BAZA”). Umowa została anulowana, ponieważ zadanie Fundacji “BAZA” nie zostało wdrożone do realizacji oraz nie dostało dofinansowania.