TWÓRCZE SPOTKANIA BEZ BARIER

TWÓRCZE SPOTKANIA BEZ BARIER

Fundacja Szkoła bez Barier Na Rzecz Edukacji Dzieci i Młodzieży ze Sprzężonymi Niepełnosprawnościami we współpracy z pracownikami szkoły  ZSS nr 11 w Krakowie i Wydziałem Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie organizuje cykle artystycznych wydarzeń o nazwie- Twórcze Spotkania Bez Barier.

Twórcze Spotkania bez Barier łączy wiele środowisk, którym nie jest obojętne twórcze myślenie, kreatywność, chęć pokazania siebie poprzez różne formy przekazu. Cykl wydarzeń artystycznych  to pomysł na spotkanie osób, których wiele różni i wiele łączy. Różni wiek, doświadczenie, wykształcenie, sprawność rąk, nóg i umysłu. Łączy  wrażliwość, fascynacja sztuką,miłość do wyrażania siebie poprzez słowa, muzykę, obraz, ruch. chęć stworzenia czegoś razem i podzielenia się z innymi. Bohaterowie to przede wszystkim młodzież niepełnosprawna, studenci, profesjonalni muzycy, artyści, a także zwykli uczniowie , nauczyciele, pracownicy.

Pierwsza edycja odbyła się 16-17 maja 2012 roku pod nazwą „ Normalnie chcemy żyć”

Misją naszej fundacji jest wszechstronna pomoc, tworzenie i wspomaganie warunków rozwoju w zakresie terapeutyczno – edukacyjnym dla dzieci i młodzieży ze sprzężonymi niepełnosprawnościami oraz dla ich rodzin.