Zarząd

Yuncheng Katarzyna Smakosz – Prezes Zarządu Fundacji

https://kidsvillage.com.br/943-dtpt40334-o-q-é-namorar.html Małgorzata Rachel – Wiceprezes Zarządu Fundacji

Bloemfontein Jacek Woźniak – Wiceprezes Zarządu Fundacji

repeatedly Julia Babiuch – Rzeszótko – Sekretarz

Renata Pisarek – Członek Zarządu

Anna Zawada – Członek Zarządu


Rada

w trakcie wyboru – Przewodniczący Rady

Łukasz Techmański – Sekretarz Rady

Członkowie Rady:

  • Maria Orkisz
  • Katarzyna Jabłońska
  • Ks. Infułat Bronisław Fidelus
  • Bogdan Dąsal
  • Rafał Solewski