WSPÓŁPRACA

Nasi Partnerzy:

Zespół Szkół Specjalnych nr 11 w Krakowie

Niedawno podpisaliśmy umowę Partnerską z dwoma przedsiębiorstwami krakowskimi, na mocy których podjęliśmy współpracę na kilka miesięcy. Dzięki temu będziemy mogli zapewnić min transport naszych podopiecznych, wymagających specjalistycznego przewozu, który nie jest tani. Transport z kolei umożliwi im uczestnictwo w warsztatach teatralnych dostosowanych do ich możliwości prowadzonych w MCK w Krakowie.

Bardzo dziękujemy naszym nowym Partnerom:

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie

www.wodociagi.kraków.pl

www.prostozkranu.krakow.pl

oraz

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie

www.mpk.krakow.pl

Misją naszej fundacji jest wszechstronna pomoc, tworzenie i wspomaganie warunków rozwoju w zakresie terapeutyczno – edukacyjnym dla dzieci i młodzieży ze sprzężonymi niepełnosprawnościami oraz dla ich rodzin.