WIZYTY STUDYJNE

WIZYTA STUDYJNA – GILL BREARLEY

Termin: 30.09. – 10.10.2010, Kraków

 

Międzynarodowa Konferencja z okazji XX-lecia ZSS nr 11

 

„Kierunki Edukacji i Wsparcia Dzieci i Młodzieży

z Wieloraką Niepełnosprawnością w biegu ich życia”

 

Kalendarium:

 

01.10.2010 – Konferencja

Gill Brearley podczas wystąpienia na konferencji dała świadectwo traktowania osób niepełnosprawnych w Wielkiej Brytanii w  okresie powojennym, aż po dziś dzień. Relacjonowała zmiany jakie zaszły w podejściu i sposobie myślenia wobec niepełnosprawności.

02.10.2010 – Konferencja

Warsztaty i sesje tematyczne.

06.10.2010 – Przegląd Teatrów Alternatywnych „GAUDIUM” – twórczość osób niepełnosprawnych w NCK w Krakowie.

Gill Brearley uczestniczyła jako widz we wszystkich spektaklach, wraz z ze spektaklem „Viva” przygotowanym przez uczniów ZSS nr 11 w Krakowie. Spektakl „Viva” otrzymał wyróżnienie i nagrodę publiczności. Po spektaklach podzieliła się ona spostrzeżeniami i uwagami dotyczącymi form pracy twórczej z osobami niepełnosprawnymi.

07.10.2010 – Warsztat dla uczniów w Szkole Przysposabiającej do Pracy w Krakowie – prowadząca Gill Brearley

Temat: „Jak odmawiać innym, gdy stawiają zawyżone wymagania wobec mojej niepełnosprawności i odwrotnie, gdy inni chcą mnie wyręczać w czynnościach, które mogę sam wykonać?”

07.10.20 10 – Warsztat dla grona pedagogicznego Zespołu Szkół Specjalnych nr 11 w Krakowie – prowadząca Gill Brearley

Temat: „Dojrzałe stawianie granic w pracy z uczniem i jego rodziną”

08.10.2010 – Praca merytoryczna z nauczycielami Szkoły Podstawowej

i Przedszkola Specjalnego przy ZSS nr 11 w Krakowie – prowadząca Gill Brearley

Temat: Poszukiwanie optymalnych warunków edukacji „nowych i starych” uczniów w nowej konfiguracji.

09.10.2010 – Spacer w Dolinie Kobylańskiej oraz oficjalny obiad.

10.10.2010 – Zwiedzanie centrum Krakowa i wylot Gill z Krakowa do Brystolu.

 

 

 

 

WIZYTA STUDYJNA – GILL BREARLEY

Termin: 25.05. – 29.05.2009, Kraków

 

 

Kalendarium:

 

25.05.2009 – Obserwacja uczniów ZSS nr 11 podczas zajęć lekcyjnych.

Obserwacja i analiza pracy z uczniami.

Superwizja zespołu wychowawczo – terapeutycznego.

26.05.2009 – Warsztat „Emocjonalne trudności niemówiących uczniów – blokada intelektualnego potencjału”

Obserwacja 2 niemówiących uczniów, konsultacją indywidualna prowadzona przez Gill Brearley.

Warsztat „Emocjonalne trudności niemówiących uczniów – blokada intelektualnego potencjału”

27.05.2009 – Zajęcia i warsztaty prowadzone przez Gill Brearley dla ZSS nr 11 w Krakowie

Choreoterapia; zajęcia taneczne z uczniami.

Warsztat dla nauczycieli „Taniec i przedstawienie dla młodzieży i dorosłych osób z poważnymi i sprzężonymi niepełnosprawnościami.”

Oglądanie filmu na DVD, przedstawiającego prowadzenie zajęć przez Gill Brearley w Wielkiej Brytanii.

28.05.2009 – Praca z uczniami Zespołu Szkół Specjalnych nr 11

Obserwacja ucznia z głęboką niepełnosprawnością i trudnymi zachowaniami.

Indywidualne spotkania z uczniami.

Konsultacja z nauczycielami ZSS nr 11.

Wizyta w Śledziejowicach w Fundacji L’Arche, która prowadzi Warsztaty Terapii Zajęciowej oraz Środowiskowy Dom Samopomocy dla dorosłych osób z wieloraką niepełnosprawnością

29.05.2009 – Warsztaty dla uczniów ZSS nr 11

Warsztat dla uczniów z niepełnosprawnością ruchową  „Dotyk, którego nie chcę”

Indywidualne spotkania z uczniami.

Sytuacja kryzysowa – przemoc w rodzinie : działania podjęte przez szkołę i skutki jakie wywołały

Ognisko integracyjne dla nauczycieli oraz osób współpracujących z Fundacją „Szkoła bez Barier”.

 

 

Warsztaty, obserwacje uczniów, superwizje prowadzone przez Gill Brearley podczas wizyty studyjnej w maju zaowocowały ideą napisania przez nią książki dla niepełnosprawnych osób, by choć w części udzielić im odpowiedzi na nurtujące ich pytania.

 

PRZYKŁADOWE PYTANIA UCZNIÓW:

 • Czy osoba niepełnosprawna może sama zamieszkać, zamieszkać sama z partnerem i sama się utrzymać?
 • Jakie są szkoły dla osób niepełnosprawnych w Anglii?
 • Co zrobić, żeby mama zgodziła się na mieszkanie osobno?
 • Co zrobić, gdy babcia nie pozwala mi samemu wyjść z domu?
 • Jak osoba niepełnosprawna może zacząć i prowadzić życie seksualne?
 • W wakacje zemdlałam i mama do tej pory się bardzo boi o mnie i stale mnie pilnuje, nie pozwala mi robić rzeczy, które sama robiłam. Jak przekonać mamę, żeby pozwoliła mi robić rzeczy, które robiłam sama?
 • Czasem babcia/ciocia się nade mną użalają, złości mnie to. Jak mogę się zachować?
 • Co zrobić, kiedy obce osoby mówią, że z nas nic nie będzie i powinniśmy mieszkać w domu opieki z takimi samymi ludźmi?

 

PRZYKŁADOWE PYTANIA PRACOWNIKÓW PODCZAS WIZYTY STUDYJNEJ:

 • Kiedy podejmować interwencje dotyczące zachowań uczniów np. publicznych pieszczot „par”i jak modelować takie zachowania?
 • Jak młody uczeń („młodzieniec”, „dorosły”) powinien zwracać się do pracowników szkoły?
 • Jak rozmawiać z uczniem o jego upośledzeniu umysłowym?
 • Jak wspomagać dorastających uczniów w urealnianiu obrazu siebie, swoich możliwości, planów i marzeń?
 • Jakie są modele w Anglii w zakresie pracy, związków partnerskich?

 

 

Misją naszej fundacji jest wszechstronna pomoc, tworzenie i wspomaganie warunków rozwoju w zakresie terapeutyczno – edukacyjnym dla dzieci i młodzieży ze sprzężonymi niepełnosprawnościami oraz dla ich rodzin.