OFERTA SZKOLENIOWA

Kursy i szkolenia odbywają się cyklicznie w Krakowie. Aktualne terminy znajdują się na naszej stronie w zakładce „Szkolenia i kursy”.

 

Prosimy o kontakt, jeśli zebrała się grupa, a termin szkolenia jest odległy.

 

Istnieje możliwość zorganizowania kursu wyjazdowego po wcześniejszym uzgodnieniu terminu (dla grupy minimum 10 osób).

 

Więcej informacji można uzyskać drogą mailową: kursy.fsbb@gmail.com
lub u koordynatora szkoleń – Katarzyna Smakosz, Tel. 501 486 378 / 503 033 585.

 

 

KURS: Terapia poprzez słowo oraz muzykę dla niepełnosprawnej młodzieży.

 

Kurs adresowany jest do nauczycieli, pedagogów specjalnych, muzykoterapeutów oraz studentów kierunków pedagogicznych.

 

W czasie szkolenia dowiesz się m.in.:

 • jak prowadzić rozmowę o charakterze terapeutycznym na ważne dla uczniów tematy,

 • jak, w oparciu o treść rozmowy, tworzyć teksty piosenek,

 • jak tworzyć sample wokalowe z wykorzystaniem krótkich fraz typu „Chciałbym porozmawiać z tobą”,

 • z jakich narzędzi wysokiej technologii możemy skorzystać pracując z ucznie ze znacznymi ograniczeniami w zakresie sprawności manualnej,

 • jak stworzyć projekt muzyczny w programie komputerowym Fruity Loop,

 • jak muzykować w oparciu o sztywną strukturę piosenkową oraz kierowane improwizacje z wykorzystaniem kilku prostych gestów,

 • jak muzykować z pełnym zestawem nagłośnieniowym oraz w wersji akustycznej,

 • jak przygotować uczniów do koncertu,

 • jak stworzyć muzyczny projekt integracyjny, w którym uczestniczą uczniowie z poważnymi niepełnosprawnościami oraz muzycy profesjonalni i amatorzy.

Będziemy pracować metodą warsztatową: obejrzymy i dokonamy analizy wielu materiałów filmowych, będziemy pracować w małych grupach, poznamy wybrane scenariusze zajęć, których uwieńczeniem będzie piosenka, stworzymy i wykonamy własną piosenkę, w której wezmą udział zarówno osoby muzykujące jak i bez żadnych umiejętności instrumentalnych.

 

Prowadzący – Zygmunt Gruntkowski – pedagog specjalny, terapeuta zajęciowy

Czas trwania kursu – 18 h

Cena kursu: 400 zł.

 

 

KURS: Komunikacja AAC w praktyce – warsztaty kulinarne jako forma pracy w szkole przysposabiającej do pracy 

 

Kurs adresowany jest do nauczycieli, pedagogów specjalnych, pracowników warsztatów terapii zajęciowej oraz studentów kierunków pedagogicznych. 

 

Zajęcia kulinarne są znakomitą i uniwersalną formą terapii zajęciowej. Nauczyciel (terapeuta) pracujący z uczniami ze sprzężonymi niepełnosprawnościami stoi jednak przed niemałym wyzwaniem, gdy uczestnicy jego zajęć mają poważne ograniczenia w zakresie sprawności manualnej, intelektualnej oraz komunikacji werbalnej.

 

Na kursie dowiesz się m.in. 

 • jakimi kryteriami należy kierować się dobierając zadania o charakterze edukacyjnym, terapeutycznym oraz cele zorientowane na przygotowanie do pracy;

 • jak zaplanować i przeprowadzić terapeutyczne zajęcia kulinarne dla określonej grupy uczniów na podstawie:
  a) oceny uczniowskich potrzeb, preferencji, możliwości wykonawczych, poznawczych i komunikacyjnych;
  b) zasobów sprzętowych, ludzkich oraz czasowych;
  c) oceny zapotrzebowań na nasze produkty kulinarne;

 •  jak przygotować biblioteczkę symboli PSC, które najczęściej będą używane w kuchni – jak ich używać;

 •  jakich gestów Makaton-u często będziemy używać na zajęciach kulinarnych;

 • z jakich sprzętów kuchennych, pomocy i dostosowań możesz skorzystać pracując z osobami z niepełnosprawnością ruchową; gdzie je zakupić, jak wykonać.

 

Prowadzący: Zygmunt Gruntkowski  – pedagog specjalny, terapeuta zajęciowy

Czas trwania kursu – 18 h

Cena kursu: 400 zł.

 

 

KURS: Zaburzenia kontroli ruchu u uczniów niepełnosprawnych.

 

Kurs adresowany jest do nauczycieli, pedagogów specjalnych oraz studentów kierunków pedagogicznych.

 

Problemy w procesie dydaktycznym wynikające z zaburzeń kontroli ruchu u uczniów z niepełnosprawnością ruchową. Podczas pracy z dziećmi niepełnosprawnymi ruchowo opiekunowie i nauczyciele napotykają utrudnienia związane z różnorodnymi dysfunkcjami ruchowymi u swoich uczniów.Celem szkolenia jest nabycie umiejętności i poznanie metod możliwie pełnego zagospodarowania istniejących możliwości ruchowych dzieci niepełnosprawnych, które wpłyną na poprawę jakości ich życia.

 

Prowadzący: Jan Krupiński – terapeuta NDT – Bobath, pedagog specjalny 

Czas trwania kursu – 18 h

Cena kursu: 400 zł.

 

 

KURS: Rozbieżność oczekiwań – współpraca z rodziną dziecka niepełnosprawnego.

 

Kurs adresowany jest do nauczycieli, pedagogów i wychowawców szkół specjalnych, integracyjnych oraz przedszkoli. Ponadto do pracowników hospicjów oraz do innych specjalistów pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi lub przewlekle chorymi.

 

 W czasie szkolenia dowiesz się m.in.:

 • w jaki sposób urealnić możliwości dziecka w oczach rodzica, nie odbierając mu przy tym nadziei,

 • praca z rodzicem w temacie aspiracji i oczekiwań wobec niepełnosprawnego dziecka,

 • jak stawiać wymagania osobie niepełnosprawnej z pozycji rodzica,

 •  rozwój możliwości indywidualnych dziecka

Prowadzące:

– Ewa Jędrzejczyk-Wawryk – psycholog, psychoterapeuta

– Katarzyna Smakosz – pedagog specjalny, terapeuta zajęciowy

Czas trwania kursu – 18 godzin

Cena kursu: 400 zł

 

 

KURS: Terapia karmienia – możliwość czy konieczność?

 

Kurs adresowany jest do logopedów, nauczycieli, pedagogów szkół specjalnych, integracyjnych i przedszkoli. Ponadto do pracowników hospicjów oraz do innych specjalistów pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi lub przewlekle chorymi.

 

Jedzenie jako funkcja biologiczna, ruchowa i społeczna. Rozwój funkcji pokarmowej (od odruchu do świadomej czynności czyli od ssania do żucia i połykania). Trudności i zaburzenia realizacji funkcji pokarmowej (dzieci z dysfagią).

Terapia karmienia jako forma normalizacji zaburzonej funkcji pokarmowej
pozycjonowanie

 • wygaszanie przetrwałych reakcji odruchowych z obszaru jamy ustnej/ problemy nadwrażliwości/

 • trening żucia i połykania,

 • technika karmienia – strategie, przybory, rodzaje wspomagania

Warsztat praktyczny obejmuje: analizę filmów (dzieci z problemami dot. jedzenia), przykładowe plany terapii karmienia.
Instruktaż karmienia (przeprowadzany na ochotniku z grupy oraz w pracy w diadzie ‚karmiony- karmiący”) w typowych przypadkach zaburzeń czynności jedzenia.

 

Prowadzący: Alicja Bodziony – neurologopeda

Czas trwania: 9 godzin

Cena kursu: 360 zł.

 

 

KURS: Techniki muzykoterapeutyczne w edukacji ucznia z niepełnosprawnością oraz upośledzeniem umysłowym

 

Prowadzące:

– Beata Perek – Wojtasiewicz – muzykoterapeuta

– Monika Konarska 

Czas trwania kursu – 16 godzin

Cena kursu: 400 zł

 

 

KURS: Wprowadzenie do SI – metody terapii zaburzeń wieku rozwojowego; potrzeby rozwojowe dzieci w wieku przedszkolnym – poznanie założeń SI

 

Kurs adresowany jest do logopedów, nauczycieli, pedagogów szkół specjalnych, integracyjnych i przedszkoli. Ponadto do pracowników hospicjów oraz do innych specjalistów pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi lub przewlekle chorymi.

 

Rozwój ruchowy dziecka 

 • Etapy rozwoju poszczególnych sprawności

 • Rola integracji odruchów niemowlęcych w ogólnym rozwoju dziecka

 • Przejawy obniżonej sprawności motorycznej dzieci w wieku przedszkolnym

 • Neurofizjologiczne podłoże motoryki

 • Metody pracy, które wspierają rozwój ruchowy dzieci – przykłady

Teoria integracji sensorycznej 

 • Dysfunkcje wynikające z zaburzeń procesów przetwarzania bodźców przedsionkowych i proprioceptywnych

 • Dysfunkcje związane z modulacją bodźców przedsionkowo – proprioceptywnych

 • Metody diagnozy

 • Zależności pomiędzy dysfunkcjami w zakresie SI a zaburzeniami mowy

 • Zaburzenia integracji sensorycznej u dzieci z trudnościami w uczeniu się

Zajęcia praktyczne wykorzystujące elementy metody integracji sensorycznej 

 • Przykłady ćwiczeń z elementami metody integracji sensorycznej wspierające rozwój dzieci z zaburzeniami mowy i trudnościami w uczeniu się;

 • wykorzystanie potencjału placówki

 

Prowadzący: Agnieszka Pisarek 

Czas trwania: 8 godzin

Cena kursu:  300 zł.

 

 

KURS:  AAC – Wspomagające i alternatywne sposoby porozumiewania się uczniów niemówiących

 

Prowadzący: Agnieszka Pisarek 

Czas trwania: 16 godzin

Cena kursu:  450 zł.

 

 

Misją naszej fundacji jest wszechstronna pomoc, tworzenie i wspomaganie warunków rozwoju w zakresie terapeutyczno – edukacyjnym dla dzieci i młodzieży ze sprzężonymi niepełnosprawnościami oraz dla ich rodzin.