OFERTA SZKOLENIOWA

Kursy i szkolenia odbywają się cyklicznie w Krakowie. Aktualne terminy znajdują się na naszej stronie w zakładce „Szkolenia i kursy”.

 

Prosimy o kontakt, jeśli zebrała się grupa, a termin szkolenia jest odległy.

 

Istnieje możliwość zorganizowania kursu wyjazdowego po wcześniejszym uzgodnieniu terminu (dla grupy minimum 10 osób).

 

Więcej informacji można uzyskać drogą mailową: kursy.fsbb@gmail.com
lub u koordynatora szkoleń – Katarzyna Smakosz, Tel. 501 486 378 / 503 033 585.

 

 

 

 

 

KURS: Zaburzenia kontroli ruchu u uczniów niepełnosprawnych.

 

Kurs adresowany jest do nauczycieli, pedagogów specjalnych oraz studentów kierunków pedagogicznych.

 

Problemy w procesie dydaktycznym wynikające z zaburzeń kontroli ruchu u uczniów z niepełnosprawnością ruchową. Podczas pracy z dziećmi niepełnosprawnymi ruchowo opiekunowie i nauczyciele napotykają utrudnienia związane z różnorodnymi dysfunkcjami ruchowymi u swoich uczniów.Celem szkolenia jest nabycie umiejętności i poznanie metod możliwie pełnego zagospodarowania istniejących możliwości ruchowych dzieci niepełnosprawnych, które wpłyną na poprawę jakości ich życia.

 

Prowadzący: Jan Krupiński – terapeuta NDT – Bobath, pedagog specjalny 

Czas trwania kursu – 18 h

Cena kursu: 400 zł.

 

 

KURS: Rozbieżność oczekiwań – współpraca z rodziną dziecka niepełnosprawnego.

 

Kurs adresowany jest do nauczycieli, pedagogów i wychowawców szkół specjalnych, integracyjnych oraz przedszkoli. Ponadto do pracowników hospicjów oraz do innych specjalistów pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi lub przewlekle chorymi.

 

 W czasie szkolenia dowiesz się m.in.:

 • w jaki sposób urealnić możliwości dziecka w oczach rodzica, nie odbierając mu przy tym nadziei,

 • praca z rodzicem w temacie aspiracji i oczekiwań wobec niepełnosprawnego dziecka,

 • jak stawiać wymagania osobie niepełnosprawnej z pozycji rodzica,

 •  rozwój możliwości indywidualnych dziecka

Prowadzące:

– Ewa Jędrzejczyk-Wawryk – psycholog, psychoterapeuta

– Katarzyna Smakosz – pedagog specjalny, terapeuta zajęciowy

Czas trwania kursu – 18 godzin

Cena kursu: 400 zł

 

 

KURS: Terapia karmienia – możliwość czy konieczność?

 

Kurs adresowany jest do logopedów, nauczycieli, pedagogów szkół specjalnych, integracyjnych i przedszkoli. Ponadto do pracowników hospicjów oraz do innych specjalistów pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi lub przewlekle chorymi.

 

Jedzenie jako funkcja biologiczna, ruchowa i społeczna. Rozwój funkcji pokarmowej (od odruchu do świadomej czynności czyli od ssania do żucia i połykania). Trudności i zaburzenia realizacji funkcji pokarmowej (dzieci z dysfagią).

Terapia karmienia jako forma normalizacji zaburzonej funkcji pokarmowej
pozycjonowanie

 • wygaszanie przetrwałych reakcji odruchowych z obszaru jamy ustnej/ problemy nadwrażliwości/

 • trening żucia i połykania,

 • technika karmienia – strategie, przybory, rodzaje wspomagania

Warsztat praktyczny obejmuje: analizę filmów (dzieci z problemami dot. jedzenia), przykładowe plany terapii karmienia.
Instruktaż karmienia (przeprowadzany na ochotniku z grupy oraz w pracy w diadzie 'karmiony- karmiący”) w typowych przypadkach zaburzeń czynności jedzenia.

 

Prowadzący: Alicja Bodziony – neurologopeda

Czas trwania: 9 godzin

Cena kursu: 360 zł.

 

 

KURS: Techniki muzykoterapeutyczne w edukacji ucznia z niepełnosprawnością oraz upośledzeniem umysłowym

 

Prowadzące:

– Beata Perek – Wojtasiewicz – muzykoterapeuta

– Monika Konarska 

Czas trwania kursu – 16 godzin

Cena kursu: 400 zł

 

 

KURS: Wprowadzenie do SI – metody terapii zaburzeń wieku rozwojowego; potrzeby rozwojowe dzieci w wieku przedszkolnym – poznanie założeń SI

 

Kurs adresowany jest do logopedów, nauczycieli, pedagogów szkół specjalnych, integracyjnych i przedszkoli. Ponadto do pracowników hospicjów oraz do innych specjalistów pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi lub przewlekle chorymi.

 

Rozwój ruchowy dziecka 

 • Etapy rozwoju poszczególnych sprawności

 • Rola integracji odruchów niemowlęcych w ogólnym rozwoju dziecka

 • Przejawy obniżonej sprawności motorycznej dzieci w wieku przedszkolnym

 • Neurofizjologiczne podłoże motoryki

 • Metody pracy, które wspierają rozwój ruchowy dzieci – przykłady

Teoria integracji sensorycznej 

 • Dysfunkcje wynikające z zaburzeń procesów przetwarzania bodźców przedsionkowych i proprioceptywnych

 • Dysfunkcje związane z modulacją bodźców przedsionkowo – proprioceptywnych

 • Metody diagnozy

 • Zależności pomiędzy dysfunkcjami w zakresie SI a zaburzeniami mowy

 • Zaburzenia integracji sensorycznej u dzieci z trudnościami w uczeniu się

Zajęcia praktyczne wykorzystujące elementy metody integracji sensorycznej 

 • Przykłady ćwiczeń z elementami metody integracji sensorycznej wspierające rozwój dzieci z zaburzeniami mowy i trudnościami w uczeniu się;

 • wykorzystanie potencjału placówki

 

Prowadzący: Agnieszka Pisarek 

Czas trwania: 8 godzin

Cena kursu:  300 zł.

 

 

KURS:  AAC – Wspomagające i alternatywne sposoby porozumiewania się uczniów niemówiących

 

Prowadzący: Agnieszka Pisarek 

Czas trwania: 16 godzin

Cena kursu:  450 zł.

 

 

Misją naszej fundacji jest wszechstronna pomoc, tworzenie i wspomaganie warunków rozwoju w zakresie terapeutyczno – edukacyjnym dla dzieci i młodzieży ze sprzężonymi niepełnosprawnościami oraz dla ich rodzin.