VVV

szkoła bez barier, statut fundacji, grupa wsparcia, niepełnosprawni, pomoc, boccia

Misją naszej fundacji jest wszechstronna pomoc, tworzenie i wspomaganie warunków rozwoju w zakresie terapeutyczno – edukacyjnym dla dzieci i młodzieży ze sprzężonymi niepełnosprawnościami oraz dla ich rodzin.