tło deski

FUNDACJA, DZIECI, MŁODZIEŻ, NIEPEŁNOSPRAWNI, SZKOŁA BEZ BARIER, SZKOLENIA, KURSY

Misją naszej fundacji jest wszechstronna pomoc, tworzenie i wspomaganie warunków rozwoju w zakresie terapeutyczno – edukacyjnym dla dzieci i młodzieży ze sprzężonymi niepełnosprawnościami oraz dla ich rodzin.