SPRAWOZDANIA

  • Sprawozdanie za rok 2018

    13/02/2020 Jacek Woźniak

    Sprawozdanie Zarządu Fundacji Szkoła bez Barier za rok 2018 1. Podstawa prawna: – Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 o fundacjach /Dz.U. z 1991 r. Nr. 46, poz. 203 ze zm./ – Rozporządzenia Ministra...

  • Sprawozdanie za rok 2017

    13/02/2020 Jacek Woźniak

    Sprawozdanie Zarządu Fundacji  Szkoła bez Barier za rok 2017     Podstawa prawna: – Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 o fundacjach /Dz.U. z 1991 r. Nr. 46, poz. 203 ze zm./ – Rozporządzenia...

Misją naszej fundacji jest wszechstronna pomoc, tworzenie i wspomaganie warunków rozwoju w zakresie terapeutyczno – edukacyjnym dla dzieci i młodzieży ze sprzężonymi niepełnosprawnościami oraz dla ich rodzin.