PROJEKTY

TWÓRCZE SPOTKANIA BEZ BARIER

Twórcze Spotkania bez Barier łączy wiele środowisk, którym nie jest obojętne twórcze myślenie, kreatywność, chęć pokazania siebie poprzez różne formy przekazu. Cykl wydarzeń artystycznych to pomysł na spotkanie osób, których wiele różni i wiele łączy. Różni wiek, doświadczenie, wykształcenie, sprawność rąk, nóg i...

BOCCIA

"...Boccia jest dyscypliną dla każdego, ale największą popularność zdobyła wśród osób z niepełnosprawnością. Boccia angażuje zarówno ciało, jak i umysł działając terapeutycznie. Jest doskonałym sposobem na integrację osób niepełnosprawnych fizycznie z osobami pełnosprawnymi: w klubach sportowych, organizacjach pozarządowych, szkołach, centrach rehabilitacji, a nawet w...

Integracyjny Zespół Muzyczny Dobczycka Band

Muzyka jest tutaj spoiwem, które ma łączyć ludzi mimo wielu różnic. Młodzi, niepełnosprawni artyści wkładają w nią całe swoje serce, by móc wyrazić swoje uczucia. Publika słuchając Dobczyckiej Band pogrąża się w refleksji, a nawet głębokim wzruszeniu. Co współcześnie może budzić podziw równy temu,...

ŻYCIE BEZ BARIER

Ogromne przedsięwzięcie podzielone na trzy komponenty przeznaczone dla trzech grup beneficjentów; 1. Osoba niepełnosprawna 2. Rodzeństwo osoby niepełnosprawnej znajdujące się w nietypowej, trudnej i dysfunkcyjnej sytuacji rodzinnej 3. matki niepełnosprawnego dziecka przeciążone nadmierną ilością czynności opiekuńczych

Misją naszej fundacji jest wszechstronna pomoc, tworzenie i wspomaganie warunków rozwoju w zakresie terapeutyczno – edukacyjnym dla dzieci i młodzieży ze sprzężonymi niepełnosprawnościami oraz dla ich rodzin.