OFERTA SZKOLENIOWA

Kursy i szkolenia odbywają się cyklicznie w Krakowie. Aktualne terminy znajdują się na naszej stronie w zakładce „Szkolenia i kursy”.

Prosimy o kontakt, jeśli w Krakowie zebrała się grupa, a termin szkolenia jest odległy.

Istnieje możliwość zorganizowania kursu wyjazdowego po wcześniejszym uzgodnieniu terminu (dla grupy minimum 10 osób).

Więcej informacji można uzyskać drogą mailową: kursy.fsbb@gmail.com
lub u koordynatora szkoleń – Katarzyna Smakosz, Tel. 501 486 378 / 503 033 585.

 

KURS: Terapia poprzez słowo oraz muzykę

dla niepełnosprawnej młodzieży.

 

Kurs adresowany jest do nauczycieli, pedagogów specjalnych, muzykoterapeutów oraz studentów kierunków pedagogicznych.

 

W czasie szkolenia dowiesz się m.in.:
-jak prowadzić rozmowę o charakterze terapeutycznym na ważne dla uczniów tematy,
-jak, w oparciu o treść rozmowy, tworzyć teksty piosenek,
-jak tworzyć sample wokalowe z wykorzystaniem krótkich fraz typu „Chciałbym porozmawiać z tobą”,
-z jakich narzędzi wysokiej technologii możemy skorzystać pracując z ucznie ze znacznymi ograniczeniami w zakresie sprawności manualnej,
-jak stworzyć projekt muzyczny w programie komputerowym Fruity Loop,
-jak muzykować w oparciu o sztywną strukturę piosenkową oraz kierowane improwizacje z wykorzystaniem kilku prostych gestów,
-jak muzykować z pełnym zestawem nagłośnieniowym oraz w wersji akustycznej,
-jak przygotować uczniów do koncertu,
-jak stworzyć muzyczny projekt integracyjny, w którym uczestniczą uczniowie z poważnymi niepełnosprawnościami oraz muzycy profesjonalni i amatorzy.

Będziemy pracować metodą warsztatową: obejrzymy i dokonamy analizy wielu materiałów filmowych, będziemy pracować w małych grupach, poznamy wybrane scenariusze zajęć, których uwieńczeniem będzie piosenka, stworzymy i wykonamy własną piosenkę, w której wezmą udział zarówno osoby muzykujące jak i bez żadnych umiejętności instrumentalnych.

Prowadzący – Zygmunt Gruntkowski – pedagog specjalny, terapeuta zajęciowy

Czas trwania kursu – 18 h

Cena kursu: 360 zł

 

KURS: Komunikacja AAC w praktyce – warsztaty kulinarne jako forma pracy w szkole przysposabiającej do pracy 

 

Kurs adresowany jest do nauczycieli, pedagogów specjalnych, pracowników warsztatów terapii zajęciowej oraz studentów kierunków pedagogicznych. 

Zajęcia kulinarne są znakomitą i uniwersalną formą terapii zajęciowej. Nauczyciel (terapeuta) pracujący z uczniami ze sprzężonymi niepełnosprawnościami stoi jednak przed niemałym wyzwaniem, gdy uczestnicy jego zajęć mają poważne ograniczenia w zakresie sprawności manualnej, intelektualnej oraz komunikacji werbalnej.

Na kursie dowiesz się m.in. :
jakimi kryteriami należy kierować się dobierając zadania o charakterze edukacyjnym, terapeutycznym oraz cele zorientowane na przygotowanie do pracy;
– jak zaplanować i przeprowadzić terapeutyczne zajęcia kulinarne dla określonej grupy uczniów na podstawie:

a) oceny uczniowskich potrzeb, preferencji, możliwości wykonawczych, poznawczych i komunikacyjnych;
b) zasobów sprzętowych, ludzkich oraz czasowych;
c) oceny zapotrzebowań na nasze produkty kulinarne;
– jak przygotować biblioteczkę symboli PSC, które najczęściej będą używane w kuchni – jak ich używać;
– jakich gestów Makatonu często będziemy używać na zajęciach kulinarnych;
– z jakich sprzętów kuchennych, pomocy i dostosowań możesz skorzystać pracując z osobami z niepełnosprawnością ruchową; gdzie je zakupić, jak wykonać.

Prowadzący – Zygmunt Gruntkowski  – pedagog specjalny, terapeuta zajęciowy

Czas trwania kursu – 18 h

Cena kursu: 360 zł.

 

 

KURS: Zaburzenia kontroli ruchu u uczniów niepełnosprawnych.

Kurs adresowany jest do nauczycieli, pedagogów specjalnych oraz studentów kierunków pedagogicznych.

Problemy w procesie dydaktycznym wynikające z zaburzeń kontroli ruchu u uczniów z niepełnosprawnością ruchową. Podczas pracy z dziećmi niepełnosprawnymi ruchowo opiekunowie i nauczyciele napotykają utrudnienia związane z różnorodnymi dysfunkcjami ruchowymi u swoich uczniów.Celem szkolenia jest nabycie umiejętności i poznanie metod możliwie pełnego zagospodarowania istniejących możliwości ruchowych dzieci niepełnosprawnych, które wpłyną na poprawę jakości ich życia.

 

Prowadzący:

– Jan Krupiński – terapeuta NDT – Bobath, pedagog specjalny 

Czas trwania kursu – 18 h

Cena kursu 360 zł.

 

KURS: Rozbieżność oczekiwań – współpraca z rodziną

dziecka niepełnosprawnego.

 

Kurs adresowany jest do nauczycieli, pedagogów i wychowawców szkół specjalnych, integracyjnych i przedszkoli. Ponadto do pracowników hospicjów oraz do innych specjalistów pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi lub przewlekle chorymi.

 W czasie szkolenia dowiesz się m.in.:

– w jaki sposób urealnić możliwości dziecka w oczach rodzica, nie odbierając mu przy tym nadziei,
– praca z rodzicem w temacie aspiracji i oczekiwań wobec niepełnosprawnego dziecka,

– jak stawiać wymagania osobie niepełnosprawnej z pozycji rodzica,
– rozwój możliwości indywidualnych dziecka

 

Prowadzące

– Ewa Jędrzejczyk-Wawryk – psycholog, psychoterapeuta

– Katarzyna Smakosz – pedagog specjalny, terapeuta zajęciowy

Czas trwania kursu – 18 godzin
Cena kursu: 360 zł

 

KURS: Terapia karmienia – możliwość czy konieczność?

 

Kurs adresowany jest do logopedów, nauczycieli, pedagogów szkół specjalnych, integracyjnych i przedszkoli. Ponadto do pracowników hospicjów oraz do innych specjalistów pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi lub przewlekle chorymi.

Jedzenie jako funkcja; biologiczna, ruchowa i społeczna. Rozwój funkcji pokarmowej (od odruchu do świadomej czynności czyli od ssania do żucia i połykania). Trudności i zaburzenia realizacji funkcji pokarmowej (dzieci z dysfagią). Terapia karmienia jako forma normalizacji zaburzonej funkcji pokarmowej
-pozycjonowanie
-wygaszanie przetrwałych reakcji odruchowych z obszaru jamy ustnej/ problemy nadwrażliwości/
-trening żucia i połykania,
-technika karmienia – strategie, przybory, rodzaje wspomagania

Warsztat praktyczny obejmuje: analizę filmów (dzieci z problemami dot. jedzenia), przykładowe plany terapii karmienia.
Instruktaż karmienia (przeprowadzany na ochotniku z grupy oraz w pracy w diadzie ‚karmiony- karmiący”) w typowych przypadkach zaburzeń czynności jedzenia.

 

Prowadzący: Alicja Bodziony – neurologopeda

Czas trwania: 9 godzin

Cena kursu: 220 zł.

 

 

KURS:  Wspomagające i alternatywne sposoby

porozumiewania się uczniów niemówiących

Misją naszej fundacji jest wszechstronna pomoc, tworzenie i wspomaganie warunków rozwoju w zakresie terapeutyczno – edukacyjnym dla dzieci i młodzieży ze sprzężonymi niepełnosprawnościami oraz dla ich rodzin.