RADA FUNDACJI

CZŁONKOWIE RADY FUNDACJI

„SZKOŁA BEZ BARIER”

 

 

 

MARIA ORKISZ

BOGDAN DĄSAL

INFUŁAT BRONISŁAW FIDELUS

ZYGMUNT GRUNTKOWSKI

ŁUKASZ TECHMAŃSKI

PROFESOR RAFAŁ SOLEWSKI

KATARZYNA JABŁOŃSKA

 

 

Wszystkie funkcje w zarządzie i radzie fundacji pełnione są społecznie.

Misją naszej fundacji jest wszechstronna pomoc, tworzenie i wspomaganie warunków rozwoju w zakresie terapeutyczno – edukacyjnym dla dzieci i młodzieży ze sprzężonymi niepełnosprawnościami oraz dla ich rodzin.