FUNDATORZY


JOHN HANSEN

Dyrektor szkoły w Birkebakken


MARIA ORKISZ

Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 11 w Krakowie


MANFRED WALTER

Dyrektor szkoły w Emmendingen Wasser


POWOŁANIE FUNDACJI

 PIERWSZY SKŁAD RADY I ZARZĄDU FUNDACJI

Misją naszej fundacji jest wszechstronna pomoc, tworzenie i wspomaganie warunków rozwoju w zakresie terapeutyczno – edukacyjnym dla dzieci i młodzieży ze sprzężonymi niepełnosprawnościami oraz dla ich rodzin.