decorative-1781450_640

szkoła bez barier

fundacja na rzecz osób niepełnosprawnych, dzieci i młodzież ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, kursy i szkolenia, aac, boccia, grupa wsparcia, dobczycka band, niepełnosprawni, fundacja szkoła bez barier

Misją naszej fundacji jest wszechstronna pomoc, tworzenie i wspomaganie warunków rozwoju w zakresie terapeutyczno – edukacyjnym dla dzieci i młodzieży ze sprzężonymi niepełnosprawnościami oraz dla ich rodzin.