O NAS

Fundacja „Szkoła bez Barier”

działa na Rzecz Edukacji Dzieci i Młodzieży

ze Sprzężonymi Niepełnosprawnościami.

 

W dniu 03.12.1998 roku została powołana do życia nasza fundacja.

W tym dniu w Urzędzie Miasta Krakowa akt podpisali Fundatorzy:

 • MARIA ORKISZ
 • MANFRED WALTER
 • JOHN HANSEN
 • URSZULA LASKI
 • ALEXANDER KRAWCZAK
 • FLEMMING LEHM

Gościem honorowym uroczystości była WISŁAWA SZYMBORSKA.

 

 

Naszym głównym zadaniem  jest wspomaganie, tworzenie i prowadzenie placówek edukacyjno-terapeutycznych dla dzieci i młodzieży ze sprzężonymi niepełnosprawnościami. Wieloraka niepełnosprawność jest najczęściej następstwem uszkodzenia centralnego układu nerwowego. Nieharmonijny rozwój dziecka, który może objawiać się niepełnosprawnością ruchową, różnego stopnia trudnościami w uczeniu się, trudnościami w porozumiewaniu się, zaburzeniami funkcjonowania zmysłów, np. wzroku, słuchu, dotyku oraz zaburzeniami zachowania nie pozwala w pełnym wymiarze uczestniczyć dzieciom i młodzieży w życiu społecznym.

W 2012 roku Fundacja przystąpiła do Federacji organizacji działających na rzecz dziecięcego porażenia mózgowego pod nazwą Sieć MPD.

Prowadzimy kursy, szkolenia dla nauczycieli.  Organizujemy pikniki rodzinne, bale charytatywne oraz działania artystyczne, . Bierzemy udział w różnych kiermaszach okazjonalnych.

„Szkoła bez Barier” prowadzi grupę wsparcia dla mam „Mamo, odpocznij!”, wspiera Integracyjny Zespół Muzyczny Dobczycka Band oraz Boccię.

 

Misja 

 

Misją naszej fundacji jest wszechstronna pomoc, tworzenie i wspomaganie warunków rozwoju w zakresie terapeutyczno – edukacyjnym dla  dzieci  i młodzieży ze sprzężonymi niepełnosprawnościami oraz dla ich rodzin.

 

Cele „Szkoły bez Barier”

 

 • Wyposażanie placówek w najnowocześniejszy sprzęt i środki dydaktyczno-terapeutyczne, które zapewnią jak najwyższy standard edukacji, terapii i opieki osób niepełnosprawnych;

 • Propagowanie nowych metod pracy z osobami z wielorakimi niepełnosprawnościami;

 • Wyrównywanie szans niepełnosprawnych dzieci i młodzież, zagrożonych wykluczeniem społecznym;

 • Organizacja kursów, warsztatów i szkoleń dla nauczycieli szkół specjalnych podnoszących kompetencje;

 • Dbałość o najwyższy poziom merytoryczny placówek, w szczególności poprzez organizowanie konferencji, seminariów;

 • Działalność na rzecz wymiany doświadczeń i współpracy międzynarodowej w zakresie kształcenia i działań na rzecz niepełnosprawnych uczniów;

 • Wspieranie inicjatyw i form działania na rzecz edukacji specjalnej oraz rehabilitacji leczniczej, zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin;

 • Prowadzenie i wspieranie działalności artystycznej i sportowej osób niepełnosprawnych bądź na rzecz osób niepełnosprawnych;

 • Prowadzanie działań projektowych;

 • Wydawanie publikacji drukowanych, audiowizualnych i elektronicznych poświęconych problematyce edukacji i terapii dzieci i młodzieży niepełnosprawnych;

 

Misją naszej fundacji jest wszechstronna pomoc, tworzenie i wspomaganie warunków rozwoju w zakresie terapeutyczno – edukacyjnym dla dzieci i młodzieży ze sprzężonymi niepełnosprawnościami oraz dla ich rodzin.