KURS: Zaburzenia kontroli ruchu u uczniów niepełnosprawnych.

  • 04/08/2017 at 10:00
  • ul. Dobczycka 20, 30-620 Kraków
  • Open
Facebook Page

Problemy w procesie dydaktycznym wynikające z zaburzeń kontroli ruchu u uczniów z niepełnosprawnością ruchową. Podczas pracy z dziećmi niepełnosprawnymi ruchowo opiekunowie i nauczyciele napotykają utrudnienia związane z różnorodnymi dysfunkcjami ruchowymi u swoich uczniów.

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności i poznanie metod możliwie pełnego zagospodarowania istniejących możliwości ruchowych dzieci niepełnosprawnych, które wpłyną na poprawę jakości ich życia.

Zgłoszenia na kurs oraz wszystkie potrzebne informacje otrzymają Państwo po wysłaniu maila na adres:

kursy.fsbb@gmail.com
lub u koordynatora szkoleń Katarzyna Smakosz tel. 501-486-378

Cena kursu 360 zł.

Share it on

Misją naszej fundacji jest wszechstronna pomoc, tworzenie i wspomaganie warunków rozwoju w zakresie terapeutyczno – edukacyjnym dla dzieci i młodzieży ze sprzężonymi niepełnosprawnościami oraz dla ich rodzin.