KURS: Terapia poprzez słowo oraz muzykę dla niepełnosprawej młodzieży.

  • 01/01/1970 at 00:00
  • ul. Dobczycka 20, 30-620 Kraków
  • Open
Facebook Page

Kurs adresowany jest do studentów pedagogiki specjalnej oraz nauczycieli prowadzących zajęcia komunikacyjne lub muzyczne.
W czasie szkolenia dowiesz się m.in.:
-jak prowadzić rozmowę o charakterze terapeutycznym na ważne dla uczniów tematy,
-jak, w oparciu o treść rozmowy, tworzyć teksty piosenek,
-jak tworzyć sample wokalowe z wykorzystaniem krótkich fraz typu „Chciałbym porozmawiać z tobą”,
-z jakich narzędzi wysokiej technologii możemy skorzystać pracując z ucznie ze znacznymi ograniczeniami w zakresie sprawności manualnej,
-jak stworzyć projekt muzyczny w programie komputerowym Fruity Loop,
-jak muzykować w oparciu o sztywną strukturę piosenkową oraz kierowane improwizacje z wykorzystaniem kilku prostych gestów,
-jak muzykować z pełnym zestawem nagłośnieniowym oraz w wersji akustycznej,
-jak przygotować uczniów do koncertu,
-jak stworzyć muzyczny projekt integracyjny, w którym uczestniczą uczniowie z poważnymi niepełnosprawnościami oraz muzycy profesjonalni i amatorzy.

Będziemy pracować metodą warsztatową: obejrzymy i dokonamy analizy wielu materiałów filmowych, będziemy pracować w małych grupach, poznamy wybrane scenariusze zajęć, których uwieńczeniem będzie piosenka, stworzymy i wykonamy własną piosenkę, w której wezmą udział zarówno osoby muzykujące jak i bez żadnych umiejętności instrumentalnych.

Cena kursu: 360 zł

Więcej informacji można uzyskać po wysłaniu e-mail na adres kursy.fsbb@gmail.com
lub u koordynatora szkoleń Katarzyna Smakosz Tel. 501 486 378

Share it on

Misją naszej fundacji jest wszechstronna pomoc, tworzenie i wspomaganie warunków rozwoju w zakresie terapeutyczno – edukacyjnym dla dzieci i młodzieży ze sprzężonymi niepełnosprawnościami oraz dla ich rodzin.