KURS: Wspomagające i alternatywne sposoby porozumiewania się uczniów niemówiących

  • 03/10/2018 at 00:00
  • ul. Dobczycka 20, 30-620 Kraków
  • Open
Facebook Page

Prowadzące:

– Anna Mamica – neurologopeda

– Małgorzata Bernacik – Rakocz – pedagog specjalny

Czas trwania kursu – 18 godzin (dwa dni – sobota, niedziela)
Cena kursu: 360 zł

 

DZIEŃ PIERWSZY 
PLAN KURSU GODZINA  OSOBA PROWADZĄCA FORMA PRACY
1.Komunikacja wspomagająca i alternatywna- wprowadzenie 10.00 -11.30 Anna Mamica/ Gosia Bernacik-Rakocz wykład
2. Przerwa 11.30-12.00    ———————    ————
2. Sposoby komunikacji- specyfika dla osób z MPD, spektrum autyzmu,zespół Downa i inne zespoły genetyczne. 12.00 -13.30 Anna Mamica/ Gosia Bernacik-Rakocz wykład
3. Przerwa 13.30 -14.30    ———————-   ————
4. Rozwój kompetencji komunikacyjnych
i językowych dziecka.
14.30 -15.30 Anna Mamica/ Gosia Bernacik-Rakocz prezentacja
5. Diagnozowanie możliwości porozumiewania się dziecka – studium przypadków. 15.30-17.30 Anna Mamica/ Gosia Bernacik-Rakocz warsztaty

 

DZIEŃ DRUGI 
PLAN KURSU GODZINA  OSOBA PROWADZĄCA FORMA PRACY
1. Metodyka wprowadzania systemów komunikacji wspomagającej i alternatywnej ( stwarzanie możliwości wymiany informacji, w zabawie
i w codziennych czynnościach).
09.00 -11.00 Anna Mamica/ Gosia Bernacik-Rakocz wykład
2. Wprowadzanie symboli,gestów,kluczowych słów,dobór słownictwa. 11.00 -12.30 Anna Mamica/ Gosia Bernacik-Rakocz Wykład/ prezentacja
3. Przerwa 12.30 -13.15    ——————–    ——————–
4. Tworzenie prostych pomocy do porozumiewania się. 13.15 -14.30 Anna Mamica/ Gosia Bernacik-Rakocz warsztaty
4. Wprowadzanie do programu Boardmaker; tworzenie tablic. 14.30 -16.00 Anna Mamica/ Gosia Bernacik-Rakocz warsztaty

 

  • Organizator zapewnia zrealizowanie zakresu tematycznego szkolenia przez wykwalifikowaną kadrę, z odpowiednim przygotowaniem merytorycznym  i praktycznym doświadczeniem z zakresu prowadzonego szkolenia.

  • Podczas szkolenia uczestnicy otrzymają bezpłatne materiały szkoleniowe, a na zakończenie szkolenia każdy uczestnik otrzyma zaświadczenia o uczestnictwie lub certyfikat.

  • Organizator zapewnia podczas kursu napoje oraz drobne przekąski.

  • Dane osobowe, są przetwarzane przez Organizatora zgodnie z zapisami Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn.zm.).

  • Dane osobowe gromadzone są wyłącznie w celu wystawienia zaświadczenia potwierdzającego udział w kursie.

Share it on

Misją naszej fundacji jest wszechstronna pomoc, tworzenie i wspomaganie warunków rozwoju w zakresie terapeutyczno – edukacyjnym dla dzieci i młodzieży ze sprzężonymi niepełnosprawnościami oraz dla ich rodzin.