KURS: Terapia karmienia – możliwość czy konieczność?

  • 01/01/1970 at 00:00
  • ul. Dobczycka 20, 30-620 Kraków
  • Open

Kurs adresowany jest do logopedów, nauczycieli, pedagogów szkół specjalnych, integracyjnych i przedszkoli. Ponadto do pracowników hospicjów oraz do innych specjalistów pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi lub przewlekle chorymi.

Jedzenie jako funkcja; biologiczna, ruchowa i społeczna. Rozwój funkcji pokarmowej (od odruchu do świadomej czynności czyli od ssania do żucia i połykania). Trudności i zaburzenia realizacji funkcji pokarmowej (dzieci z dysfagią). Terapia karmienia jako forma normalizacji zaburzonej funkcji pokarmowej
-pozycjonowanie
-wygaszanie przetrwałych reakcji odruchowych z obszaru jamy ustnej/ problemy nadwrażliwości/
-trening żucia i połykania,
-technika karmienia – strategie, przybory, rodzaje wspomagania

Warsztat praktyczny obejmuje: analizę filmów (dzieci z problemami dot. jedzenia), przykładowe plany terapii karmienia.
Instruktaż karmienia (przeprowadzany na ochotniku z grupy oraz w pracy w diadzie 'karmiony- karmiący”) w typowych przypadkach zaburzeń czynności jedzenia.

Prowadzący: Alicja Bodziony – neurologopeda

Czas trwania: 9 godzin

Cena kursu: 360 zł.

 

 

Fundacja „Szkoła bez Barier” na Rzecz Edukacji  Dzieci  i  Młodzieży

ze  Sprzężonymi Niepełnosprawnościami

PLAN KURSU

GODZINA

 OSOBA PROWADZĄCA

FORMA 

PRACY

1. Jedzenie jako funkcja; biologiczna, ruchowa i społeczna 10.00 -11.00 Mgr Alicja Bodziony

wykład

2. Rozwój funkcji pokarmowej /od odruchu do świadomej czynności czyli od ssania do żucia i połykania/ 11.00 -12.00 Mgr Alicja Bodziony

wykład

3. Przerwa 12.00-12.30      —————–   ————-
4. Trudności i zaburzenia realizacji funkcji pokarmowej /dzieci z dysfagią/ 12.30 -13.30 Mgr Alicja Bodziony
5. Terapia karmienia jako forma normalizacji zaburzonej funkcji pokarmowej

-pozycjonowanie

-wygaszanie przetrwałych reakcji odruchowych z obszaru jamy ustnej/ problemy nadwrażliwości/

-trening żucia i połykania,

-technika karmienia – strategie, przybory, rodzaje wspomagania

13.30 -16.00 Mgr Alicja Bodziony Prezentacja/ ćwiczenia

 

  • Organizator zapewnia zrealizowanie zakresu tematycznego szkolenia przez wykwalifikowaną kadrę, z odpowiednim przygotowaniem merytorycznym i praktycznym doświadczeniem z zakresu prowadzonego szkolenia.

  • Podczas szkolenia uczestnicy otrzymają bezpłatne materiały szkoleniowe, a na zakończenie szkolenia każdy uczestnik otrzyma zaświadczenia o uczestnictwie lub certyfikat.

  • Organizator zapewnia podczas kursu napoje oraz drobne przekąski.

  • Dane osobowe, są przetwarzane przez Organizatora zgodnie z zapisami Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn.zm.).

  • Dane osobowe gromadzone są wyłącznie w celu wystawienia zaświadczenia potwierdzającego udział w kursie.

Share it on

Misją naszej fundacji jest wszechstronna pomoc, tworzenie i wspomaganie warunków rozwoju w zakresie terapeutyczno – edukacyjnym dla dzieci i młodzieży ze sprzężonymi niepełnosprawnościami oraz dla ich rodzin.