KURS: Rozbieżność oczekiwań – współpraca pedagoga z rodziną dziecka niepełnosprawnego

  • 01/01/1970 at 00:00
  • ul. Dobczycka 20, 30-620 Kraków
  • Open
Facebook Page

Rozbieżność oczekiwań – jak współpracować z rodziną dziecka niepełnosprawnego:
– urealnianie możliwości,
– nie odbieranie nadziei
– aspiracje, oczekiwania, wymagania
– rozwój możliwości indywidualnych dziecka

Prowadzące:

– Ewa Jędrzejczyk-Wawryk – psycholog, psychoterapeuta

– Katarzyna Smakosz – pedagog specjalny, terapeuta zajęciowy

Czas trwania kursu – 18 godzin (dwa dni – sobota, niedziela)
Cena kursu: 360 zł

Więcej informacji można uzyskać po wysłaniu e-mail na adres: kursy.fsbb@gmail.com
Koordynator szkoleń – Katarzyna Smakosz Tel. 501 486 378

 

DZIEŃ PIERWSZY
PLAN KURSU

GODZINA

 OSOBA PROWADZĄCA

FORMA PRACY

1. Sytuacja rodzica –  żałoba, przewlekły stres – uczucia towarzyszące wychowywaniu dziecka z     problemami      rozwojowymi 10.00 -14.00

Katarzyna Smakosz, Ewa Jędrzejczyk-Waryk

Wykład/ ćwiczenia warsztatowe

2. Przerwa 14.00-15.00   ——————-   ——————-
3. Specyfika spotkania; terapeuta – rodzic. Sprzymierzeńcy czy przeciwnicy? 15.00 -18.00 Katarzyna Smakosz, Ewa Jędrzejczyk-Waryk Wykład/ ćwiczenia warsztatowe

 

DZIEŃ DRUGI 
PLAN KURSU

GODZINA

 OSOBA PROWADZĄCA

FORMA PRACY

1. Zasady dobrej komunikacji; komunikat „ja”, komunikat „ty”,aktywne słuchanie, konflikty. 09.00 -11.00 Katarzyna Smakosz, Ewa Jędrzejczyk-Waryk Wykład/  ćwiczenia warsztatowe
2. Typy postaw rodzicielskich 11.00 -12.30 Katarzyna Smakosz, Ewa Jędrzejczyk-Waryk Wykład/  ćwiczenia warsztatowe
3. Przerwa 12.30 -13.15    ——————-    ——————-
4. Specyfika pracy  z rodzicami o różnych postawach rodzicielskich. 13.15 -14.30 Katarzyna Smakosz, Ewa Jędrzejczyk-Waryk Warsztaty/  ćwiczenia warsztatowe
4. Udane spotkanie z rodzicami – jak poprowadzić. 14.30 -17.00 Katarzyna Smakosz, Ewa Jędrzejczyk-Waryk Warsztaty/ ćwiczenia warsztatowe

 

  • Organizator zapewnia zrealizowanie zakresu tematycznego szkolenia przez wykwalifikowaną kadrę, z odpowiednim przygotowaniem merytorycznym  i praktycznym doświadczeniem z zakresu prowadzonego szkolenia.

  • Podczas szkolenia uczestnicy otrzymają bezpłatne materiały szkoleniowe, a na zakończenie szkolenia każdy uczestnik otrzyma zaświadczenia o uczestnictwie lub certyfikat.

  • Organizator zapewnia podczas kursu napoje oraz drobne przekąski.

  • Dane osobowe, są przetwarzane przez Organizatora zgodnie z zapisami Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn.zm.).

  • Dane osobowe gromadzone są wyłącznie w celu wystawienia zaświadczenia potwierdzającego udział w kursie.

Share it on

Misją naszej fundacji jest wszechstronna pomoc, tworzenie i wspomaganie warunków rozwoju w zakresie terapeutyczno – edukacyjnym dla dzieci i młodzieży ze sprzężonymi niepełnosprawnościami oraz dla ich rodzin.