KURS: Komunikacja AAC w praktyce – warsztaty kulinarne jako forma pracy w szkole przysposabiającej do pracy

  • 12/02/2017 at 00:00
  • ul. Dobczycka 20, 30-620 Kraków
  • Open

Zajęcia kulinarne są znakomitą i uniwersalną formą terapii zajęciowej. Nauczyciel (terapeuta) pracujący z uczniami ze sprzężonymi niepełnosprawnościami stoi jednak przed niemałym wyzwaniem, gdy uczestnicy jego zajęć mają poważne ograniczenia w zakresie sprawności manualnej, intelektualnej oraz komunikacji werbalnej.


Na kursie dowiesz się m.in.:
– 
jakimi kryteriami należy kierować się dobierając zadania o charakterze edukacyjnym, terapeutycznym oraz cele zorientowane na przygotowanie do pracy;
– jak zaplanować i przeprowadzić terapeutyczne zajęcia kulinarne dla określonej grupy uczniów na podstawie:

a) oceny uczniowskich potrzeb, preferencji, możliwości wykonawczych, poznawczych i komunikacyjnych;
b) zasobów sprzętowych, ludzkich oraz czasowych;
c) oceny zapotrzebowań na nasze produkty kulinarne;
– jak przygotować biblioteczkę symboli PSC, które najczęściej będą używane w kuchni; jak ich używać;
– jakich gestów Makatonu często będziemy używać na zajęciach kulinarnych;
– z jakich sprzętów kuchennych, pomocy i dostosowań możesz skorzystać pracując z osobami z niepełnosprawnością ruchową; gdzie je zakupić, jak wykonać.

 

Prowadzący: Zygmunt Gruntkowski  – pedagog specjalny, terapeuta zajęciowy

Czas trwania kursu – 18 godzin (dwa dni – sobota, niedziela)

Cena kursu: 360 zł.

Zgłoszenia i odpowiedzi na pytania pod adresem: kursy.fsbb@gmail.com
lub telefonicznie u koordynatora kursu Katarzyna Smakosz tel : 501 486 378

 

  • Organizator zapewnia zrealizowanie zakresu tematycznego szkolenia przez wykwalifikowaną kadrę, z odpowiednim przygotowaniem merytorycznym i praktycznym doświadczeniem z zakresu prowadzonego szkolenia.
  • Podczas szkolenia uczestnicy otrzymają bezpłatne materiały szkoleniowe, a na zakończenie szkolenia każdy uczestnik otrzyma zaświadczenia o uczestnictwie lub certyfikat.
  • Organizator zapewnia podczas kursu napoje oraz drobne przekąski.
  • Dane osobowe, są przetwarzane przez Organizatora zgodnie z zapisami Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn.zm.).
  • Dane osobowe gromadzone są wyłącznie w celu wystawienia zaświadczenia potwierdzającego udział w kursie.
Share it on

Misją naszej fundacji jest wszechstronna pomoc, tworzenie i wspomaganie warunków rozwoju w zakresie terapeutyczno – edukacyjnym dla dzieci i młodzieży ze sprzężonymi niepełnosprawnościami oraz dla ich rodzin.