KURS: DIAGNOZA POTRZEB STYMULACYJNYCH I MOŻLIWOŚCI KOMUNIKACYJNYCH UCZNIA Z GŁĘBOKĄ WIELORAKĄ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

  • 04/07/2018 at 00:00
  • ul. Dobczycka 20, 30-620 Kraków
  • Open

Prowadzący:

Maciej Baraniewicz – pedagog specjalny, terapeuta SI

Czas trwania kursu – 18 godzin (dwa dni – sobota, niedziela)

Cena kursu: 360 zł.

 

Zgłoszenia i odpowiedzi na pytania pod adresem: kursy.fsbb@gmail.com
lub telefonicznie u koordynatora kursu Katarzyna Smakosz tel : 501 486 378

 

  • Organizator zapewnia zrealizowanie zakresu tematycznego szkolenia przez wykwalifikowaną kadrę, z odpowiednim przygotowaniem merytorycznym i praktycznym doświadczeniem z zakresu prowadzonego szkolenia.

  • Podczas szkolenia uczestnicy otrzymają bezpłatne materiały szkoleniowe, a na zakończenie szkolenia każdy uczestnik otrzyma zaświadczenia o uczestnictwie lub certyfikat.

  • Organizator zapewnia podczas kursu napoje oraz drobne przekąski.

  • Dane osobowe, są przetwarzane przez Organizatora zgodnie z zapisami Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn.zm.).

  • Dane osobowe gromadzone są wyłącznie w celu wystawienia zaświadczenia potwierdzającego udział w kursie.

Share it on

Misją naszej fundacji jest wszechstronna pomoc, tworzenie i wspomaganie warunków rozwoju w zakresie terapeutyczno – edukacyjnym dla dzieci i młodzieży ze sprzężonymi niepełnosprawnościami oraz dla ich rodzin.