Blog

Kurs adresowany jest do logopedów, nauczycieli, pedagogów szkół specjalnych, integracyjnych i przedszkoli. Ponadto do pracowników hospicjów oraz do innych specjalistów pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi lub przewlekle chorymi.

Jedzenie jako funkcja; biologiczna, ruchowa i społeczna. Rozwój funkcji pokarmowej (od odruchu do świadomej czynności czyli od ssania do żucia i połykania). Trudności i zaburzenia realizacji funkcji pokarmowej (dzieci z dysfagią). Terapia karmienia jako forma normalizacji zaburzonej funkcji pokarmowej
-pozycjonowanie
-wygaszanie przetrwałych reakcji odruchowych z obszaru jamy ustnej/ problemy nadwrażliwości/
-trening żucia i połykania,
-technika karmienia – strategie, przybory, rodzaje wspomagania

Warsztat praktyczny obejmuje: analizę filmów (dzieci z problemami dot. jedzenia), przykładowe plany terapii karmienia.
Instruktaż karmienia (przeprowadzany na ochotniku z grupy oraz w pracy w diadzie 'karmiony- karmiący”) w typowych przypadkach zaburzeń czynności jedzenia.

Prowadzący: Alicja Bodziony – neurologopeda

Czas trwania: 9 godzin

Cena kursu: 360 zł.

 

 

Fundacja „Szkoła bez Barier” na Rzecz Edukacji  Dzieci  i  Młodzieży

ze  Sprzężonymi Niepełnosprawnościami

PLAN KURSU

GODZINA

 OSOBA PROWADZĄCA

FORMA 

PRACY

1. Jedzenie jako funkcja; biologiczna, ruchowa i społeczna 10.00 -11.00 Mgr Alicja Bodziony

wykład

2. Rozwój funkcji pokarmowej /od odruchu do świadomej czynności czyli od ssania do żucia i połykania/ 11.00 -12.00 Mgr Alicja Bodziony

wykład

3. Przerwa 12.00-12.30      —————–   ————-
4. Trudności i zaburzenia realizacji funkcji pokarmowej /dzieci z dysfagią/ 12.30 -13.30 Mgr Alicja Bodziony
5. Terapia karmienia jako forma normalizacji zaburzonej funkcji pokarmowej

-pozycjonowanie

-wygaszanie przetrwałych reakcji odruchowych z obszaru jamy ustnej/ problemy nadwrażliwości/

-trening żucia i połykania,

-technika karmienia – strategie, przybory, rodzaje wspomagania

13.30 -16.00 Mgr Alicja Bodziony Prezentacja/ ćwiczenia

 

 • Organizator zapewnia zrealizowanie zakresu tematycznego szkolenia przez wykwalifikowaną kadrę, z odpowiednim przygotowaniem merytorycznym i praktycznym doświadczeniem z zakresu prowadzonego szkolenia.

 • Podczas szkolenia uczestnicy otrzymają bezpłatne materiały szkoleniowe, a na zakończenie szkolenia każdy uczestnik otrzyma zaświadczenia o uczestnictwie lub certyfikat.

 • Organizator zapewnia podczas kursu napoje oraz drobne przekąski.

 • Dane osobowe, są przetwarzane przez Organizatora zgodnie z zapisami Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn.zm.).

 • Dane osobowe gromadzone są wyłącznie w celu wystawienia zaświadczenia potwierdzającego udział w kursie.

Prowadzące:

– Katarzyna Smakosz – pedagog specjalny, terapeuta zajęciowy

– Ewa Jędrzejczyk-Wawryk – psycholog, psychoterapeuta

Czas trwania kursu – 18 godzin (dwa dni – sobota, niedziela)

Cena kursu: 360 zł.

Zgłoszenia i odpowiedzi na pytania pod adresem: kursy.fsbb@gmail.com
lub telefonicznie u koordynatora kursu Katarzyna Smakosz tel : 501 486 378

 • Organizator zapewnia zrealizowanie zakresu tematycznego szkolenia przez wykwalifikowaną kadrę, z odpowiednim przygotowaniem merytorycznym i praktycznym doświadczeniem z zakresu prowadzonego szkolenia.

 • Podczas szkolenia uczestnicy otrzymają bezpłatne materiały szkoleniowe, a na zakończenie szkolenia każdy uczestnik otrzyma zaświadczenia o uczestnictwie lub certyfikat.

 • Organizator zapewnia podczas kursu napoje oraz drobne przekąski.

 • Dane osobowe, są przetwarzane przez Organizatora zgodnie z zapisami Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn.zm.).

 • Dane osobowe gromadzone są wyłącznie w celu wystawienia zaświadczenia potwierdzającego udział w kursie.

Prowadzący:

Maciej Baraniewicz – pedagog specjalny, terapeuta SI

Czas trwania kursu – 18 godzin (dwa dni – sobota, niedziela)

Cena kursu: 360 zł.

 

Zgłoszenia i odpowiedzi na pytania pod adresem: kursy.fsbb@gmail.com
lub telefonicznie u koordynatora kursu Katarzyna Smakosz tel : 501 486 378

 

 • Organizator zapewnia zrealizowanie zakresu tematycznego szkolenia przez wykwalifikowaną kadrę, z odpowiednim przygotowaniem merytorycznym i praktycznym doświadczeniem z zakresu prowadzonego szkolenia.

 • Podczas szkolenia uczestnicy otrzymają bezpłatne materiały szkoleniowe, a na zakończenie szkolenia każdy uczestnik otrzyma zaświadczenia o uczestnictwie lub certyfikat.

 • Organizator zapewnia podczas kursu napoje oraz drobne przekąski.

 • Dane osobowe, są przetwarzane przez Organizatora zgodnie z zapisami Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn.zm.).

 • Dane osobowe gromadzone są wyłącznie w celu wystawienia zaświadczenia potwierdzającego udział w kursie.

Prowadzące:

– Anna Mamica – neurologopeda

– Małgorzata Bernacik-Rakocz – pedagog specjalny

Czas trwania kursu – 18 godzin (dwa dni – sobota, niedziela)

Cena kursu: 360 zł.

Zgłoszenia i odpowiedzi na pytania pod adresem: kursy.fsbb@gmail.com
lub telefonicznie u koordynatora kursu Katarzyna Smakosz tel : 501 486 378

 • Organizator zapewnia zrealizowanie zakresu tematycznego szkolenia przez wykwalifikowaną kadrę, z odpowiednim przygotowaniem merytorycznym i praktycznym doświadczeniem z zakresu prowadzonego szkolenia.

 • Podczas szkolenia uczestnicy otrzymają bezpłatne materiały szkoleniowe, a na zakończenie szkolenia każdy uczestnik otrzyma zaświadczenia o uczestnictwie lub certyfikat.

 • Organizator zapewnia podczas kursu napoje oraz drobne przekąski.

 • Dane osobowe, są przetwarzane przez Organizatora zgodnie z zapisami Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn.zm.).

 • Dane osobowe gromadzone są wyłącznie w celu wystawienia zaświadczenia potwierdzającego udział w kursie.

Prowadzące:

– Anna Mamica – neurologopeda

– Małgorzata Bernacik – Rakocz – pedagog specjalny

Czas trwania kursu – 18 godzin (dwa dni – sobota, niedziela)
Cena kursu: 360 zł

 

DZIEŃ PIERWSZY 
PLAN KURSU GODZINA  OSOBA PROWADZĄCA FORMA PRACY
1.Komunikacja wspomagająca i alternatywna- wprowadzenie 10.00 -11.30 Anna Mamica/ Gosia Bernacik-Rakocz wykład
2. Przerwa 11.30-12.00    ———————    ————
2. Sposoby komunikacji- specyfika dla osób z MPD, spektrum autyzmu,zespół Downa i inne zespoły genetyczne. 12.00 -13.30 Anna Mamica/ Gosia Bernacik-Rakocz wykład
3. Przerwa 13.30 -14.30    ———————-   ————
4. Rozwój kompetencji komunikacyjnych
i językowych dziecka.
14.30 -15.30 Anna Mamica/ Gosia Bernacik-Rakocz prezentacja
5. Diagnozowanie możliwości porozumiewania się dziecka – studium przypadków. 15.30-17.30 Anna Mamica/ Gosia Bernacik-Rakocz warsztaty

 

DZIEŃ DRUGI 
PLAN KURSU GODZINA  OSOBA PROWADZĄCA FORMA PRACY
1. Metodyka wprowadzania systemów komunikacji wspomagającej i alternatywnej ( stwarzanie możliwości wymiany informacji, w zabawie
i w codziennych czynnościach).
09.00 -11.00 Anna Mamica/ Gosia Bernacik-Rakocz wykład
2. Wprowadzanie symboli,gestów,kluczowych słów,dobór słownictwa. 11.00 -12.30 Anna Mamica/ Gosia Bernacik-Rakocz Wykład/ prezentacja
3. Przerwa 12.30 -13.15    ——————–    ——————–
4. Tworzenie prostych pomocy do porozumiewania się. 13.15 -14.30 Anna Mamica/ Gosia Bernacik-Rakocz warsztaty
4. Wprowadzanie do programu Boardmaker; tworzenie tablic. 14.30 -16.00 Anna Mamica/ Gosia Bernacik-Rakocz warsztaty

 

 • Organizator zapewnia zrealizowanie zakresu tematycznego szkolenia przez wykwalifikowaną kadrę, z odpowiednim przygotowaniem merytorycznym  i praktycznym doświadczeniem z zakresu prowadzonego szkolenia.

 • Podczas szkolenia uczestnicy otrzymają bezpłatne materiały szkoleniowe, a na zakończenie szkolenia każdy uczestnik otrzyma zaświadczenia o uczestnictwie lub certyfikat.

 • Organizator zapewnia podczas kursu napoje oraz drobne przekąski.

 • Dane osobowe, są przetwarzane przez Organizatora zgodnie z zapisami Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn.zm.).

 • Dane osobowe gromadzone są wyłącznie w celu wystawienia zaświadczenia potwierdzającego udział w kursie.

Zajęcia kulinarne są znakomitą i uniwersalną formą terapii zajęciowej. Nauczyciel (terapeuta) pracujący z uczniami ze sprzężonymi niepełnosprawnościami stoi jednak przed niemałym wyzwaniem, gdy uczestnicy jego zajęć mają poważne ograniczenia w zakresie sprawności manualnej, intelektualnej oraz komunikacji werbalnej.


Na kursie dowiesz się m.in.:
– 
jakimi kryteriami należy kierować się dobierając zadania o charakterze edukacyjnym, terapeutycznym oraz cele zorientowane na przygotowanie do pracy;
– jak zaplanować i przeprowadzić terapeutyczne zajęcia kulinarne dla określonej grupy uczniów na podstawie:

a) oceny uczniowskich potrzeb, preferencji, możliwości wykonawczych, poznawczych i komunikacyjnych;
b) zasobów sprzętowych, ludzkich oraz czasowych;
c) oceny zapotrzebowań na nasze produkty kulinarne;
– jak przygotować biblioteczkę symboli PSC, które najczęściej będą używane w kuchni; jak ich używać;
– jakich gestów Makatonu często będziemy używać na zajęciach kulinarnych;
– z jakich sprzętów kuchennych, pomocy i dostosowań możesz skorzystać pracując z osobami z niepełnosprawnością ruchową; gdzie je zakupić, jak wykonać.

 

Prowadzący: Zygmunt Gruntkowski  – pedagog specjalny, terapeuta zajęciowy

Czas trwania kursu – 18 godzin (dwa dni – sobota, niedziela)

Cena kursu: 360 zł.

Zgłoszenia i odpowiedzi na pytania pod adresem: kursy.fsbb@gmail.com
lub telefonicznie u koordynatora kursu Katarzyna Smakosz tel : 501 486 378

 

 • Organizator zapewnia zrealizowanie zakresu tematycznego szkolenia przez wykwalifikowaną kadrę, z odpowiednim przygotowaniem merytorycznym i praktycznym doświadczeniem z zakresu prowadzonego szkolenia.
 • Podczas szkolenia uczestnicy otrzymają bezpłatne materiały szkoleniowe, a na zakończenie szkolenia każdy uczestnik otrzyma zaświadczenia o uczestnictwie lub certyfikat.
 • Organizator zapewnia podczas kursu napoje oraz drobne przekąski.
 • Dane osobowe, są przetwarzane przez Organizatora zgodnie z zapisami Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn.zm.).
 • Dane osobowe gromadzone są wyłącznie w celu wystawienia zaświadczenia potwierdzającego udział w kursie.

Rozbieżność oczekiwań – jak współpracować z rodziną dziecka niepełnosprawnego:
– urealnianie możliwości,
– nie odbieranie nadziei
– aspiracje, oczekiwania, wymagania
– rozwój możliwości indywidualnych dziecka

Prowadzące:

– Ewa Jędrzejczyk-Wawryk – psycholog, psychoterapeuta

– Katarzyna Smakosz – pedagog specjalny, terapeuta zajęciowy

Czas trwania kursu – 18 godzin (dwa dni – sobota, niedziela)
Cena kursu: 360 zł

Więcej informacji można uzyskać po wysłaniu e-mail na adres: kursy.fsbb@gmail.com
Koordynator szkoleń – Katarzyna Smakosz Tel. 501 486 378

 

DZIEŃ PIERWSZY
PLAN KURSU

GODZINA

 OSOBA PROWADZĄCA

FORMA PRACY

1. Sytuacja rodzica –  żałoba, przewlekły stres – uczucia towarzyszące wychowywaniu dziecka z     problemami      rozwojowymi 10.00 -14.00

Katarzyna Smakosz, Ewa Jędrzejczyk-Waryk

Wykład/ ćwiczenia warsztatowe

2. Przerwa 14.00-15.00   ——————-   ——————-
3. Specyfika spotkania; terapeuta – rodzic. Sprzymierzeńcy czy przeciwnicy? 15.00 -18.00 Katarzyna Smakosz, Ewa Jędrzejczyk-Waryk Wykład/ ćwiczenia warsztatowe

 

DZIEŃ DRUGI 
PLAN KURSU

GODZINA

 OSOBA PROWADZĄCA

FORMA PRACY

1. Zasady dobrej komunikacji; komunikat „ja”, komunikat „ty”,aktywne słuchanie, konflikty. 09.00 -11.00 Katarzyna Smakosz, Ewa Jędrzejczyk-Waryk Wykład/  ćwiczenia warsztatowe
2. Typy postaw rodzicielskich 11.00 -12.30 Katarzyna Smakosz, Ewa Jędrzejczyk-Waryk Wykład/  ćwiczenia warsztatowe
3. Przerwa 12.30 -13.15    ——————-    ——————-
4. Specyfika pracy  z rodzicami o różnych postawach rodzicielskich. 13.15 -14.30 Katarzyna Smakosz, Ewa Jędrzejczyk-Waryk Warsztaty/  ćwiczenia warsztatowe
4. Udane spotkanie z rodzicami – jak poprowadzić. 14.30 -17.00 Katarzyna Smakosz, Ewa Jędrzejczyk-Waryk Warsztaty/ ćwiczenia warsztatowe

 

 • Organizator zapewnia zrealizowanie zakresu tematycznego szkolenia przez wykwalifikowaną kadrę, z odpowiednim przygotowaniem merytorycznym  i praktycznym doświadczeniem z zakresu prowadzonego szkolenia.

 • Podczas szkolenia uczestnicy otrzymają bezpłatne materiały szkoleniowe, a na zakończenie szkolenia każdy uczestnik otrzyma zaświadczenia o uczestnictwie lub certyfikat.

 • Organizator zapewnia podczas kursu napoje oraz drobne przekąski.

 • Dane osobowe, są przetwarzane przez Organizatora zgodnie z zapisami Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn.zm.).

 • Dane osobowe gromadzone są wyłącznie w celu wystawienia zaświadczenia potwierdzającego udział w kursie.

Problemy w procesie dydaktycznym wynikające z zaburzeń kontroli ruchu u uczniów z niepełnosprawnością ruchową. Podczas pracy z dziećmi niepełnosprawnymi ruchowo opiekunowie i nauczyciele napotykają utrudnienia związane z różnorodnymi dysfunkcjami ruchowymi u swoich uczniów.

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności i poznanie metod możliwie pełnego zagospodarowania istniejących możliwości ruchowych dzieci niepełnosprawnych, które wpłyną na poprawę jakości ich życia.

Zgłoszenia na kurs oraz wszystkie potrzebne informacje otrzymają Państwo po wysłaniu maila na adres:

kursy.fsbb@gmail.com
lub u koordynatora szkoleń Katarzyna Smakosz tel. 501-486-378

Cena kursu 360 zł.

Misją naszej fundacji jest wszechstronna pomoc, tworzenie i wspomaganie warunków rozwoju w zakresie terapeutyczno – edukacyjnym dla dzieci i młodzieży ze sprzężonymi niepełnosprawnościami oraz dla ich rodzin.