BOCCIA

BOCCIA

„…Boccia jest dyscypliną dla każdego, ale największą popularność zdobyła wśród osób z niepełnosprawnością. Boccia angażuje zarówno ciało, jak i umysł działając terapeutycznie. Jest doskonałym sposobem na integrację osób niepełnosprawnych fizycznie z osobami pełnosprawnymi: w klubach sportowych, organizacjach pozarządowych, szkołach, centrach rehabilitacji, a nawet w domach. Jest dyscypliną o wielu aspektach: jest to sport z elementami rywalizacji, narzędzie terapeutyczne, gra integracyjna idealna do podejmowania inicjatyw obywatelskich. Jest pierwszą dyscypliną sportową, w której na równych zasadach mogą rywalizować o medale osoby z ciężką niepełnosprawnością.Boccia jest grą nie wymagającą skomplikowanego sprzętu.

W skład zestawu bil do gry wchodzi sześć bil czerwonych, sześć bil niebieskich, oraz jedna bila biała – zwana Jackiem (Jack Ball). Podczas oficjalnych zawodów Bocci, bile te muszą spełniać określone kryteria wagowe, objętościowe i techniczne. Są także specjalne urządzenia pomiarowe: cyrkiel, miara, szczelinomierz; tablica wyników, zegar, pojemnik na stracone bile, czerwono-niebieski sygnalizator kształtem przypominający rakietkę używaną w tenisie stołowym oraz odpowiednio przygotowane boisko.

Grać można na każdej dostępnej powierzchni, na piasku, trawnikach, dywanie. Jednak w przypadku oficjalnych zawodów, powierzchnia boiska powinna być płaska, gładka, jak na przykład parkiet w sali gimnastycznej. Wymiary boiska to 12,5 metra długości, na 6 metrów szerokości.

Wyróżnia się rozgrywki indywidualne, w parach oraz drużynowe. We wszystkich trzech rodzajach mogą uczestniczyć
zawodnicy obu płci, bez względu na wiek. W zależności od rodzaju rozgrywki zawodnikom może przysługiwać pomoc tak zwanego sportowego asystenta. Mecze składają się z odpowiedniej liczby rund (z limitem czasowym). W przypadku gdy mecz miałaby zakończyć się remisem, rozgrywana jest dodatkowa runda….”

Klub Bocci to uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych nr 11 w Krakowie – działa w ramach Fundacji – Szkoła bez Barier na Rzecz Edukacji Dzieci i Młodzieży ze Sprzężonymi Niepełnosprawnościami w Krakowie.

Zawodnicy mówią o sobie :

„Boccią zainteresowaliśmy się w 2012 roku. Posiadamy sprzęt do gry: komplety piłek, rynny, tablice punktową i sprzęt pomiarowy, przenośne, pełnowymiarowe boisko wyklejone na plandece. Na korytarzu szkolnym mamy stałe boisko. Przeważają zawodnicy z dysfunkcjami MPD, dystrofiami mięśniowymi. Trenujemy 1-2 razy w tygodniu. Mamy 4 sklasyfikowanych zawodników. W lutym 2014 graliśmy mecze pokazowe w zaprzyjaźnionej szkole podczas
międzyszkolnych rozgrywek w bocce, w ramach Olimpiad Specjalnych. Podczas Małopolskich Dni Osób Niepełnosprawnych w maju 2014 roku prezentowaliśmy boccię na Rynku Głównym w Krakowie. Były to rozgrywki między naszymi zawodnikami, gdyż oprócz nas nikt w Krakowie nie gra w boccię (tak nam się wydaje). Jesienią prezentowaliśmy boccię podczas Jesiennego Pikniku niedaleko Krakowa. Zorganizowaliśmy wewnętrzne zawody dla uczniów naszej szkoły. Zaangażowane są trzy osoby kadry szkoleniowej. Zamierzamy zorganizować zawody zewnętrzne w naszej szkole.”

Misją naszej fundacji jest wszechstronna pomoc, tworzenie i wspomaganie warunków rozwoju w zakresie terapeutyczno – edukacyjnym dla dzieci i młodzieży ze sprzężonymi niepełnosprawnościami oraz dla ich rodzin.