Krakowski Bal na Nowy Rok 2017 – 21 stycznia 2017 w Pałacu Wielopolskich

Misją naszej fundacji jest wszechstronna pomoc, tworzenie i wspomaganie warunków rozwoju w zakresie terapeutyczno – edukacyjnym dla dzieci i młodzieży ze sprzężonymi niepełnosprawnościami oraz dla ich rodzin.