Krakowski Bal 2016 – 9 kwietnia 2016 w Pałacu Wielopolskich odbył się bal. Całkowity dochód z balu był przeznaczony dla fundacji: Szkoła bez Barier i L’Arche.

Misją naszej fundacji jest wszechstronna pomoc, tworzenie i wspomaganie warunków rozwoju w zakresie terapeutyczno – edukacyjnym dla dzieci i młodzieży ze sprzężonymi niepełnosprawnościami oraz dla ich rodzin.