szkolenia dla nauczycieli, szkolenia AAC, szkolenia SI, terapia SI, praca z rodzicem dziecka niepełnosprawnego

Share it on

Misją naszej fundacji jest wszechstronna pomoc, tworzenie i wspomaganie warunków rozwoju w zakresie terapeutyczno – edukacyjnym dla dzieci i młodzieży ze sprzężonymi niepełnosprawnościami oraz dla ich rodzin.